Nieuws

11/10/2011

Europese persraden wisselen ervaringen uit

Op 7 en 8 oktober 2011 vond in Moskou het dertiende jaarlijkse overleg van Europese persraden plaats. Vertegenwoordigers van persraden en journalistenorganisaties uit een dertigtal landen namen eraan deel. Voor de Raad voor de Journalistiek namen voorzitter Wim Criel en ombudsman Flip Voets deel aan de bijeenkomst.

Lees meer

08/09/2011

Raad neemt zes nieuwe beslissingen

Op zijn eerste bijeenkomst na de vakantie, in september 2011, heeft de Raad voor de Journalistiek zes beslissingen genomen. Drie klachten werden ongegrond bevonden, drie andere gegrond of deels gegrond.

Lees meer

11/03/2011

Opnieuw meer dossiers voor de Raad

In 2010 heeft de Raad voor de Journalistiek 47 nieuwe klachtendossiers geopend. Dat is het hoogste aantal sedert de oprichting van de Raad in 2002. De Raad deed een uitspraak over vijftien klachten. Daarvan werden er acht gegrond of gedeeltelijk gegrond verklaard. In vijftien andere zaken kwam er na tussenkomst van de ombudsman een minnelijke regeling tot stand. Acht klachten werden onontvankelijk verklaard.

Lees meer

13/01/2011

Wim Criel voorzitter van vernieuwde Raad voor de Journalistiek

Wim Criel, verantwoordelijke uitgever van de Roulartamedia, is voor een periode van vier jaar verkozen tot voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Hij volgt magistraat Eric Brewaeys op, die de afgelopen acht jaar het voorzitterschap uitgeoefend heeft.

Lees meer

08/11/2010

Europese persraden in overleg bijeen

Vertegenwoordigers uit meer dan dertig landen hebben elkaar op 4 en 5 november in Amsterdam ontmoet in het kader van het jaarlijks overleg van Europese persraden. Uit de bijeenkomst is gebleken dat de idee van zelfregulering van de journalistiek voortdurend terrein wint. Tijdens het afgelopen jaar kwamen er nieuwe persraden bij in Franstalig België en in Servië, en in meerdere andere landen is er een persraad in voorbereiding.

Lees meer

06/10/2010

Minister Lieten koppelt perssteun aan erkenning Raad en naleving code

Minister van Media Ingrid Lieten engageert zich ertoe om de perssteun vanuit haar beleid voortaan te verlenen op voorwaarde dat de mediabedrijven de Raad voor de Journalistiek erkennen en de code van de Raad ook effectief ter harte nemen. Ze zal ook haar collega-ministers oproepen om hetzelfde te doen voor de initiatieven die zij nemen.

Lees meer

06/10/2010

Raad stelt eigen code voor

Op een persconferentie in Brussel heeft de Raad voor de Journalistiek zijn code voorgesteld. De code telt in totaal 27 artikelen, waarin de basisbeginselen van de journalistiek worden uiteengezet. Als bijlage volgen nog een aantal richtlijnen over concrete toepassingen. De code bevat niet enkel journalistieke plichten, maar verdedigt ook het recht op informatie en de vrijheid van journalisten om hun werk te doen.

Lees meer

21/04/2010

Feitelijke fouten en privacy blijven een aandachtspunt voor de pers

De meeste klachten die worden ingediend bij de Raad voor de Journalistiek, hebben betrekking op feitelijke fouten en vergissingen in de berichtgeving. Vermeende inbreuken op het privéleven komen op de tweede plaats. Dat blijkt uit het jaarverslag 2009, dat zopas is gepubliceerd. Ook de vorige jaren hielden de meeste klachten daarmee verband.

Lees meer

17/04/2010

Terughoudendheid gevraagd bij het vrijgeven van identiteitsgegevens in de gerechtelijke berichtgeving

De raad voor de journalistiek heeft een Richtlijn over identificatie in een gerechtelijke context goedgekeurd. In de richtlijn wordt aan journalisten gevraagd om terughoudend te zijn bij het vrijgeven van de naam of de afbeelding van verdachten, veroordeelden en slachtoffers.

Lees meer