Nieuws

21/04/2010

Feitelijke fouten en privacy blijven een aandachtspunt voor de pers

De meeste klachten die worden ingediend bij de Raad voor de Journalistiek, hebben betrekking op feitelijke fouten en vergissingen in de berichtgeving. Vermeende inbreuken op het privéleven komen op de tweede plaats. Dat blijkt uit het jaarverslag 2009, dat zopas is gepubliceerd. Ook de vorige jaren hielden de meeste klachten daarmee verband.

Lees meer

17/04/2010

Terughoudendheid gevraagd bij het vrijgeven van identiteitsgegevens in de gerechtelijke berichtgeving

De raad voor de journalistiek heeft een Richtlijn over identificatie in een gerechtelijke context goedgekeurd. In de richtlijn wordt aan journalisten gevraagd om terughoudend te zijn bij het vrijgeven van de naam of de afbeelding van verdachten, veroordeelden en slachtoffers.

Lees meer

16/02/2010

Franstalige raad van start gegaan

De Franstalige raad voor de journalistiek, de Conseil de déontologie journalistique, heeft in februari 2010 zijn eerste werkvergadering gehouden. Klachten over Franstalige en Duitstalige media zullen voortaan door de Conseil worden behandeld.

Lees meer

05/10/2009

Website van de raad vernieuwd en aangevuld

Trouwe gebruikers zal het zeker opvallen: onze website steekt voortaan in een nieuw kleedje. Er wordt u een nieuwe en hedendaagse opmaak aangeboden, met een duidelijke verwijzing naar de verschillende onderdelen. Maar vooral moet de website het veel gemakkelijker maken om de uitspraken van de Raad terug te vinden.

Lees meer

30/06/2009

Raad voor de Journalistiek blijft zijn mening geven over wat goede journalistiek hoort te zijn

Ondanks de recente beschikking van een Brusselse kort gedingrechter blijft de Raad voor de Journalistiek ook in de toekomst vragen en klachten behandelen over journalistiek, en zal de Raad er ook standpunten over blijven innemen.

Lees meer

29/04/2009

Jaarverslag 2008 van de pers

Vorig jaar zijn er 35 klachten ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. Dat aantal ligt iets lager dan in 2007, toen het er 41 waren. De Raad nam in totaal 17 beslissingen, waaronder de Aanbeveling over identificatie in een gerechtelijke context. Acht dossiers konden minnelijk worden opgelost.

Lees meer

24/03/2009

Mediabedrijven gaan zorgvuldig om met gebruikersinhoud

De ontwikkeling van de digitale communicatie heeft ertoe geleid dat mediagebruikers op een vlotte manier informatie en commentaar kunnen bezorgen aan de redacties.

Lees meer

19/12/2008

Raad vraagt aan gerechtelijke pers om terughoudend te zijn bij het bekendmaken van identiteitsgegevens

De Raad voor de Journalistiek heeft een aanbeveling over identificatie in een gerechtelijke context goedgekeurd. De aanbeveling is bedoeld als hulpmiddel voor journalisten wanneer ze in het kader van de gerechtelijke verslaggeving beslissen om identiteitsgegevens bekend te maken. De journalist zal daarbij telkens een afweging maken tussen het recht van het publiek om zo volledig mogelijk geïnformeerd te worden enerzijds, en het recht op privacy van de persoon over wie bericht wordt anderzijds.

Lees meer

31/10/2008

Europese persraden bundelen krachten

Voor het tiende opeenvolgende jaar hebben vertegenwoordigers van Europese persraden en raden voor de journalistiek de koppen bij elkaar gestoken om ervaringen en plannen met elkaar uit te wisselen. De bijeenkomst vond plaats in Berlijn van 22 tot 24 oktober 2008 op uitnodiging van de Duitse Presserat.

Lees meer