Nieuws

24/03/2009

Mediabedrijven gaan zorgvuldig om met gebruikersinhoud

De ontwikkeling van de digitale communicatie heeft ertoe geleid dat mediagebruikers op een vlotte manier informatie en commentaar kunnen bezorgen aan de redacties.

Lees meer

19/12/2008

Raad vraagt aan gerechtelijke pers om terughoudend te zijn bij het bekendmaken van identiteitsgegevens

De Raad voor de Journalistiek heeft een aanbeveling over identificatie in een gerechtelijke context goedgekeurd. De aanbeveling is bedoeld als hulpmiddel voor journalisten wanneer ze in het kader van de gerechtelijke verslaggeving beslissen om identiteitsgegevens bekend te maken. De journalist zal daarbij telkens een afweging maken tussen het recht van het publiek om zo volledig mogelijk geïnformeerd te worden enerzijds, en het recht op privacy van de persoon over wie bericht wordt anderzijds.

Lees meer

31/10/2008

Europese persraden bundelen krachten

Voor het tiende opeenvolgende jaar hebben vertegenwoordigers van Europese persraden en raden voor de journalistiek de koppen bij elkaar gestoken om ervaringen en plannen met elkaar uit te wisselen. De bijeenkomst vond plaats in Berlijn van 22 tot 24 oktober 2008 op uitnodiging van de Duitse Presserat.

Lees meer

22/06/2008

Hoofdredacties moeten garant staan voor journalistieke onafhankelijkheid

In een advies over de plaats die de hoofdredacteurs innemen op een redactie, heeft de Raad voor de Journalistiek de cruciale rol benadrukt die de hoofdredacteurs moeten hebben bij het waarborgen van de redactionele onafhankelijkheid, meer bepaald ook tegenover andere afdelingen van een mediabedrijf, zoals de commerciële en advertentieafdeling.

Lees meer

11/04/2008

41 nieuwe klachten in 2007

In het jaar 2007 heeft de Raad voor de Journalistiek 41 nieuwe klachtendossiers ontvangen. Dat is ongeveer even veel als in 2006. De Raad heeft 18 nieuwe beslissingen genomen in 2007, en 15 klachten konden minnelijk worden geregeld na tussenkomst van de ombudsman.

Lees meer

02/01/2008

Twee nieuwe leden van de Raad voor de Journalistiek

Vanaf 1 januari 2008 telt de Raad voor de Journalistiek twee nieuwe leden.

Lees meer

21/12/2007

Raad staat er na vijf jaar, maar mag wel bekender worden

Er is een vrij grote tevredenheid over de werking en de klachtenbehandeling door de Raad voor de Journalistiek. Vijf jaar na de oprichting heeft de Raad zijn plaats verworven in het medialandschap, maar bij het grote publiek is hij nog te weinig bekend. Dat blijkt uit een onderzoek van de vakgroep communicatiewetenschappen van de UGent.

Lees meer

15/09/2007

Aanbevelingen voor berichtgeving over zelfdoding voorgesteld

Samen met de Vlaamse Vereniging van beroepsjournalisten VVJ en de Werkgroep Verder heeft de Raad voor de Journalistiek een reeks aanbevelingen opgesteld voor een verantwoorde berichtgeving over zelfdoding.

Lees meer

10/05/2007

Raad voor de Journalistiek keurt richtlijn goed over undercoverjournalistiek

Undercoverjournalistiek, waarbij een journalist een andere hoedanigheid of identiteit aanneemt, is pas aanvaardbaar indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De Raad heeft de voorwaarden opgesomd in een Richtlijn, die op 10 mei 2007 is goedgekeurd.

Lees meer