Nieuws

15/09/2007

Aanbevelingen voor berichtgeving over zelfdoding voorgesteld

Samen met de Vlaamse Vereniging van beroepsjournalisten VVJ en de Werkgroep Verder heeft de Raad voor de Journalistiek een reeks aanbevelingen opgesteld voor een verantwoorde berichtgeving over zelfdoding.

Lees meer

10/05/2007

Raad voor de Journalistiek keurt richtlijn goed over undercoverjournalistiek

Undercoverjournalistiek, waarbij een journalist een andere hoedanigheid of identiteit aanneemt, is pas aanvaardbaar indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De Raad heeft de voorwaarden opgesomd in een Richtlijn, die op 10 mei 2007 is goedgekeurd.

Lees meer

17/03/2007

Forse stijging aantal klachten bij Raad voor de Journalistiek

In 2006 zijn er bij de Raad voor de Journalistiek vijftig procent meer klachten ingediend dan in 2005. In totaal kwamen er over het hele jaar 42 nieuwe klachten binnen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2006.

Lees meer

09/02/2007

Raad voor de Journalistiek benadrukt recht op informatie

Op zijn bijeenkomst van 8 februari 2007 heeft de Raad voor de Journalistiek een reeks nieuwe beslissingen goedgekeurd. Het zijn de eerste uitspraken die de Raad heeft gedaan in zijn nieuwe samenstelling, die is ingegaan in januari 2007.

Lees meer

11/11/2006

Raad voor de Journalistiek waakt mee over archief Walter De Bock

Onderzoeksjournalist Walter De Bock heeft zijn omvangrijke archief geschonken aan de K.U. Leuven. De schenkingsakte is ondertekend in het rectoraat van de universiteit. In een toespraak benadrukten rector Vervenne en de zoon van de schenker het belang van de onderzoeksjournalistiek in een democratie.

Lees meer

11/11/2006

Klachten van Paul Put ongegrond verklaard

De gewezen trainer Paul Put heeft in de nasleep van het omkoopschandaal bij het Belgische voetbal klacht ingediend tegen Het Nieuwsblad en tegen de televisienieuwsdienst van de VRT.

Lees meer

09/07/2006

Raad vaardigt richtlijn over financiële berichtgeving uit

De Raad voor de Journalistiek heeft op 22 juni 2006 een richtlijn goedgekeurd over de handel met voorkennis, marktmanipulatie, beleggingsaanbevelingen en belangenconflicten. In de richtlijn worden de juridische en beroepsethische regels uiteengezet, die gelden voor de financiële journalistiek.

Lees meer

22/06/2006

Rik Daems krijgt geen gelijk van de Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek heeft de klacht van VLD-politicus Rik Daems tegen het weekblad Dag Allemaal ongegrond verklaard. De Raad vindt dat er geen aanwijzingen zijn dat het weekblad Daems onder druk heeft gezet om een interview te geven over zijn privé-leven.

Lees meer

13/05/2006

Raad neemt vijf nieuwe beslissingen

Op zijn bijeenkomst van 11 mei 2006 heeft de Raad voor de Journalistiek uitspraak gedaan over vijf klachten. In alle vijf gevallen werd de klacht gegrond bevonden.

Lees meer