Nieuws

11/11/2006

Klachten van Paul Put ongegrond verklaard

De gewezen trainer Paul Put heeft in de nasleep van het omkoopschandaal bij het Belgische voetbal klacht ingediend tegen Het Nieuwsblad en tegen de televisienieuwsdienst van de VRT.

Lees meer

09/07/2006

Raad vaardigt richtlijn over financiële berichtgeving uit

De Raad voor de Journalistiek heeft op 22 juni 2006 een richtlijn goedgekeurd over de handel met voorkennis, marktmanipulatie, beleggingsaanbevelingen en belangenconflicten. In de richtlijn worden de juridische en beroepsethische regels uiteengezet, die gelden voor de financiële journalistiek.

Lees meer

22/06/2006

Rik Daems krijgt geen gelijk van de Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek heeft de klacht van VLD-politicus Rik Daems tegen het weekblad Dag Allemaal ongegrond verklaard. De Raad vindt dat er geen aanwijzingen zijn dat het weekblad Daems onder druk heeft gezet om een interview te geven over zijn privé-leven.

Lees meer

13/05/2006

Raad neemt vijf nieuwe beslissingen

Op zijn bijeenkomst van 11 mei 2006 heeft de Raad voor de Journalistiek uitspraak gedaan over vijf klachten. In alle vijf gevallen werd de klacht gegrond bevonden.

Lees meer

19/04/2006

VRT volwaardig lid van de Raad voor de Journalistiek

De openbare omroep VRT is voortaan volwaardig lid van de Raad voor de Journalistiek. Tot nu toe was de VRT enkel als waarnemer betrokken bij de werkzaamheden van de Raad.

Lees meer

02/03/2006

Jaarverslag 2005 van de pers

Bij de Raad voor de Journalistiek zijn in 2005 achtentwintig nieuwe klachten ingediend. De Raad heeft vijf uitspraken gedaan over een klacht en twee adviezen gegeven over een journalistiekethische kwestie. In de reeks van vijf uitspraken werden vier klachten gegrond verklaard.

Lees meer

10/02/2006

Zorgvuldigheid bij keuze beeldmateriaal gevraagd

In een beslissing van 9 februari 2006 vraagt de Raad voor de Journalistiek om zorgvuldig om te gaan bij de selectie van tekst en beeldmateriaal om een onderwerp te illustreren.

Lees meer

10/02/2006

Wie een klacht indient, moet persoonlijk belang kunnen aanvoeren

Wie een klacht indient bij de Raad voor de Journalistiek, moet kunnen aangeven dat hij of zij een persoonlijk belang heeft bij het geschil. De Raad heeft aan die voorwaarde herinnerd in een beslissing van 9 februari 2006. Een klacht van Vlaams parlementslid Rob Verreycken (Vlaams Belang) is niet-ontvankelijk verklaard, omdat de klager geen persoonlijk belang heeft kunnen aanvoeren.

Lees meer

28/10/2005

Tips voor journalisten over omgaan met slachtoffers

Wanneer journalisten nieuws brengen over criminaliteit, ongevallen en rampen hebben ze geregeld te maken met slachtoffers. Zowel bij de nieuwsgaring als bij de verslaggeving dient er ook met hun belangen en vragen rekening te worden gehouden.

Lees meer