Nieuws

20/12/2013

Raad voor de Journalistiek wil uitspraken beter bekend maken

Vanaf 2014 wordt aan alle media gevraagd om een uitspraak over een klacht waarbij ze betrokken zijn, zelf ook bekend te maken. Dat heeft de raad van bestuur van de organiserende vereniging van de Raad voor de Journalistiek beslist.

Lees meer

15/10/2013

Raad voor de Journalistiek heeft vacature voor ombudsman

De Raad voor de Journalistiek gaat op zoek naar een nieuwe ombudsman / secretaris-generaal. Het is de bedoeling dat zij of hij in dienst komt in het voorjaar 2014, en geleidelijk Flip Voets opvolgt, die sedert de stichting van de raad in 2002 ombudsman is.

Lees meer

09/07/2013

Termijn om klacht in te dienen wordt verdubbeld tot twee maanden

Uit een onderzoek over pers en slachtoffers blijkt dat de termijn om klacht in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek door het publiek soms als te kort wordt ervaren. Vandaar dat de Raad besloten heeft om de termijn met onmiddellijke ingang te verdubbelen van één tot twee maanden.

Lees meer

09/07/2013

Berichtgeving over slachtoffers: niet onrustwekkend, maar alles kan beter

Op een persconferentie in Brussel zijn de resultaten voorgesteld van een grootscheeps interuniversitair onderzoek over pers en slachtoffers.

Lees meer

20/06/2013

Betrouwbare digitale media-archieven zijn van groot belang

Omdat mediabedrijven steeds vaker geconfronteerd worden met vragen om inhoud van hun digitale archieven te verwijderen of aan te passen, heeft de Raad van de Journalistiek hierover een Richtlijn goedgekeurd.

Lees meer

21/04/2013

Journalist tvbrussel wordt lid van de Raad

Op voorstel van de journalistenvereniging VVJ is Filip De Rycke, chef nieuws van tvbrussel, benoemd tot plaatsvervangend lid van de Raad voor de Journalistiek. Hij volgt er Tim Pauwels op, manager beroepsethiek van de VRT, die ondertussen effectief lid is

Lees meer

11/04/2013

Privacy blijft belangrijk aandachtspunt voor de Raad

Het afgelopen jaar zijn er 62 klachtendossiers ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. De Raad heeft in totaal 26 uitspraken gedaan, en in een kleine meerderheid van de uitspraken werd de klacht gegrond bevonden. Dertien geschillen konden minnelijk worden geregeld. De overige dossiers zijn nog in behandeling, werden onontvankelijk bevonden of werden stopgezet omdat de betrokkenen niet langer aandringen op een uitspraak.

Lees meer

17/10/2012

Tien jaar Raad gevierd in Antwerpen

De Raad voor de Journalistiek bestaat tien jaar. Dat wordt op woensdag 17 oktober 2012 gevierd met een colloquium in Antwerpen. Op de zitting wordt een stand van zaken opgemaakt en wordt er ook vooruitgeblikt naar de toekomst van de Raad.

Lees meer

11/07/2012

Klacht foto’s verongelukte kinderen minnelijk geregeld

De hoofdredacties van Het Laatste Nieuws en van Het Nieuwsblad hebben een gesprek gehad met familieleden die bij de Raad voor de Journalistiek klacht hebben ingediend naar aanleiding van de publicatie van foto’s van de kinderen die het slachtoffer waren van het busongeval in het Zwitserse Sierre. Bij het onderhoud waren ook de gedelegeerd bestuurder van de vereniging ‘Ouders van Verongelukte Kinderen’ OVK en de ombudsman van de Raad voor de Journalistiek aanwezig.

Lees meer