Nieuws

21/04/2013

Journalist tvbrussel wordt lid van de Raad

Op voorstel van de journalistenvereniging VVJ is Filip De Rycke, chef nieuws van tvbrussel, benoemd tot plaatsvervangend lid van de Raad voor de Journalistiek. Hij volgt er Tim Pauwels op, manager beroepsethiek van de VRT, die ondertussen effectief lid is

Lees meer

11/04/2013

Privacy blijft belangrijk aandachtspunt voor de Raad

Het afgelopen jaar zijn er 62 klachtendossiers ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. De Raad heeft in totaal 26 uitspraken gedaan, en in een kleine meerderheid van de uitspraken werd de klacht gegrond bevonden. Dertien geschillen konden minnelijk worden geregeld. De overige dossiers zijn nog in behandeling, werden onontvankelijk bevonden of werden stopgezet omdat de betrokkenen niet langer aandringen op een uitspraak.

Lees meer

17/10/2012

Tien jaar Raad gevierd in Antwerpen

De Raad voor de Journalistiek bestaat tien jaar. Dat wordt op woensdag 17 oktober 2012 gevierd met een colloquium in Antwerpen. Op de zitting wordt een stand van zaken opgemaakt en wordt er ook vooruitgeblikt naar de toekomst van de Raad.

Lees meer

11/07/2012

Klacht foto’s verongelukte kinderen minnelijk geregeld

De hoofdredacties van Het Laatste Nieuws en van Het Nieuwsblad hebben een gesprek gehad met familieleden die bij de Raad voor de Journalistiek klacht hebben ingediend naar aanleiding van de publicatie van foto’s van de kinderen die het slachtoffer waren van het busongeval in het Zwitserse Sierre. Bij het onderhoud waren ook de gedelegeerd bestuurder van de vereniging ‘Ouders van Verongelukte Kinderen’ OVK en de ombudsman van de Raad voor de Journalistiek aanwezig.

Lees meer

23/04/2012

Code wordt uitgebreid met richtlijn over het gebruik van informatie uit persoonlijke websites

De media kunnen niet zonder meer informatie en beelden overnemen die afkomstig zijn van persoonlijke websites of sociale netwerken. Daarom zal een journalist altijd nagaan wat de aard is van de site en van het (beeld)materiaal, wie het materiaal op de website heeft geplaatst en of de eigenaar de toegang tot de pagina’s niet beperkt heeft. In dit laatste geval kan eventuele overname van het materiaal enkel verantwoord worden als er sprake is van een gewichtig maatschappelijk belang.

Lees meer

23/03/2012

Raad voor de Journalistiek wil problemen bij rampenberichtgeving voorkomen

De berichtgeving over het busongeval in Zwitserland heeft heel wat discussie uitgelokt. Diverse aspecten van de journalistieke aanpak hebben vragen opgeroepen, niet enkel bij het publiek maar ook bij de media zelf. De Raad voor de Journalistiek is hierover in extra vergadering bijeengekomen.

Lees meer

08/03/2012

Raad wordt almaar beter bekend

Steeds meer mensen vinden de weg naar de Raad voor de Journalistiek. Het aantal vragen en klachten bij de Raad is vorig jaar fors toegenomen. In 2011 kwamen er 75 klachten binnen in verband met een journalistieke handelwijze. Dat komt neer op een stijging van ruim 50 % in vergelijking met het jaar 2010. De Raad deed ook 27 uitspraken, die allemaal op deze website werden gepubliceerd.

Lees meer

16/01/2012

Nieuwe leden in de Raad

Sinds begin 2012 maken twee nieuwe leden deel uit van de Raad voor de Journalistiek. Het gaat enerzijds om Luc Rademakers, algemeen hoofdredacteur van de VRT-nieuwsdienst, die effectief lid is geworden. Anderzijds is Wim Naert, chef nieuws bij VTM, dan weer plaatsvervangend lid in de Raad geworden.

Lees meer

27/12/2011

Berichtgeving over sms’jes van Leterme kan maatschappelijk relevant zijn, maar Story heeft die relevantie niet aangetoond

In zijn laatste advies van 2011 heeft de Raad voor de Journalistiek het artikel onderzocht dat het weekblad Story heeft gepubliceerd over de sms’jes van oud-premier Leterme. Story pakte in juni 2011 uit met sms-berichten die Leterme, toen hij nog minister van buitenlandse zaken was, had gestuurd naar een dame uit Brasschaat. Omdat de berichtgeving veel controverse had uitgelokt, had de journalistenvereniging VVJ een advies gevraagd aan de Raad voor de Journalistiek.

Lees meer