Nieuws

19/11/2014

Bijna dertig procent klachten minnelijk geregeld

Bijna dertig procent van de klachten bij de Raad voor de Journalistiek wordt minnelijk geregeld. Dat aantal onderstreept het belang van de ombudsfunctie van de Raad.

Lees meer

10/04/2014

Minder dossiers, maar relatief meer privacyklachten

De Raad voor de Journalistiek heeft vorig jaar 38 nieuwe klachtendossiers in behandeling genomen. Dat is minder dan in de twee voorafgaande jaren. Maar in verhouding is het aantal klachten over een beweerde schending van de privacy wel gevoelig toegenomen.

Lees meer

14/01/2014

Pieter Knapen wordt de volgende ombudsman van de Raad voor de Journalistiek

Voormalig journalist en VRT-hoofdredacteur Pieter Knapen wordt de nieuwe secretaris-generaal en ombudsman van de Raad voor de Journalistiek.

Lees meer

20/12/2013

Raad voor de Journalistiek wil uitspraken beter bekend maken

Vanaf 2014 wordt aan alle media gevraagd om een uitspraak over een klacht waarbij ze betrokken zijn, zelf ook bekend te maken. Dat heeft de raad van bestuur van de organiserende vereniging van de Raad voor de Journalistiek beslist.

Lees meer

15/10/2013

Raad voor de Journalistiek heeft vacature voor ombudsman

De Raad voor de Journalistiek gaat op zoek naar een nieuwe ombudsman / secretaris-generaal. Het is de bedoeling dat zij of hij in dienst komt in het voorjaar 2014, en geleidelijk Flip Voets opvolgt, die sedert de stichting van de raad in 2002 ombudsman is.

Lees meer

09/07/2013

Termijn om klacht in te dienen wordt verdubbeld tot twee maanden

Uit een onderzoek over pers en slachtoffers blijkt dat de termijn om klacht in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek door het publiek soms als te kort wordt ervaren. Vandaar dat de Raad besloten heeft om de termijn met onmiddellijke ingang te verdubbelen van één tot twee maanden.

Lees meer

09/07/2013

Berichtgeving over slachtoffers: niet onrustwekkend, maar alles kan beter

Op een persconferentie in Brussel zijn de resultaten voorgesteld van een grootscheeps interuniversitair onderzoek over pers en slachtoffers.

Lees meer

20/06/2013

Betrouwbare digitale media-archieven zijn van groot belang

Omdat mediabedrijven steeds vaker geconfronteerd worden met vragen om inhoud van hun digitale archieven te verwijderen of aan te passen, heeft de Raad van de Journalistiek hierover een Richtlijn goedgekeurd.

Lees meer

21/04/2013

Journalist tvbrussel wordt lid van de Raad

Op voorstel van de journalistenvereniging VVJ is Filip De Rycke, chef nieuws van tvbrussel, benoemd tot plaatsvervangend lid van de Raad voor de Journalistiek. Hij volgt er Tim Pauwels op, manager beroepsethiek van de VRT, die ondertussen effectief lid is

Lees meer