Tien jaar Raad gevierd in Antwerpen

De Raad voor de Journalistiek bestaat tien jaar. Dat wordt op woensdag 17 oktober 2012 gevierd met een colloquium in Antwerpen. Op de zitting wordt een stand van zaken opgemaakt en wordt er ook vooruitgeblikt naar de toekomst van de Raad.

Sinds zijn oprichting, einde 2002, heeft de Raad meer dan 430 klachten in behandeling genomen. In ruim 160 zaken heeft de Raad een uitspraak gedaan. Bijna even veel geschillen konden minnelijk worden geregeld na bemiddeling van de ombudsman.  In 2010 is ook een nieuwe code voor de journalistiek uitgebracht, die sindsdien een richtsnoer is voor journalisten zelf en een handleiding voor al wie met journalisten te maken heeft.

Naar aanleiding van zijn tienjarig bestaan is de Raad voor de Journalistiek ook gastheer van de 14e bijeenkomst van Europese persraden, die dit keer plaatsvindt in Antwerpen op 18 en 19 oktober. Op de conferentie worden afgevaardigden verwacht van persraden uit 35 landen, zowel uit Europa als uit andere continenten.

Op de agenda staat een bespreking van actuele thema’s in de journalistiek, zoals het gebruik van informatie uit sociale netwerken en de behandeling van gevoelige thema’s zoals criminaliteit, terrorisme en geweld. Voorts komen de mogelijkheden en beperkingen van onafhankelijke instellingen voor zelfregulering, zoals de Raad voor de Journalistiek, ter sprake.