Internationaal

De Raad voor de Journalistiek is lid van de Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE). AIPCE is een losse alliantie, waarin de deelnemende pers- en mediaraden met elkaar van gedachte wisselen over journalistieke beroepsethiek en ideeën, ervaringen en informatie uitwisselen over hun manier van werken, beroepsethische code of concrete gevallen waarmee ze te maken krijgen. Via AIPCE promoten ze het principe van zelfregulering, mede om overheidsregulering van de journalistiek te voorkomen. Op die manier dragen ze mee bij aan de verdediging en bevordering van de persvrijheid. Naast Europese pers- en mediaraden, kunnen raden van buiten Europa toetreden als aangenomen lid. 

De Raad voor de Journalistiek neemt ook deel aan het consortium Media Councils in de Digital Age, dat pers- en mediaraden op Europees niveau beter op de kaart wil zetten. Het betaat uit zes pers- en mediaraden, twee universiteiten en de European Federation of Journalists (EFJ). Het project ging op 1 oktober 2019 van start met financiële steun van de Europese Unie. Het omvat een aantal deelprojecten, waarbij de Raad voor de Journalistiek een vergelijkend onderzoek doet naar de opdracht en werking van pers- en mediaraden. Naast de Raad voor de Journalistiek nemen de franstalige raad van België en de raden van Duitsland, Finland, Ierland en Oostenrijk deel, samen met de Université Libre de Bruxelles en de Spaanse Blanquerna - Universitat Ramon LLull. De EFJ coördineert het project.