Nieuws

18/03/2021

Drie nieuwe leden in de Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek telt drie nieuwe leden: Lieve Ketelslegers, Sarah Van Leuven en Philippe FrançoisDe eerste twee behoren tot de groep van de toegevoegde leden die het publiek en de samenleving vertegenwoordigen, de laatste hoort bij de vertegenwoordigers van de mediaorganisaties.

Lees meer

18/03/2021

Richtlijn financiële berichtgeving geactualiseerd

De Raad voor de Journalistiek heeft zijn richtlijn over handel met voorkennis, marktmanipulatie, beleggingsaanbevelingen en belangenconflicten geactualiseerd. Dat was nodig vanwege gewijzigde Europese regelgeving.

Lees meer

21/12/2020

Automatisering in de journalistiek

Automatisering is overal en duikt ook op in de journalistiek. Geautomatiseerde omzetting van data in infografieken (verkiezingsuitslagen, beurskoersen enz.) is al lang ingeburgerd en ook personalisering van nieuws is ruim gangbaar bij nieuwssites en nieuwsbrieven. Meer recent lopen er ook experimenten met geautomatiseerde productie van artikels. Welke consequenties heeft die automatisering van nieuws voor de beroepsethiek en zijn persraden en journalistieke codes erop voorbereid? Die vraag stelt dr. Lauri Haapanen, docent aan de universiteit van Jyväskylä in Finland, in een recente studie.

Lees meer

24/11/2020

Gewezen raadslid Jan Ceuleers overleden

Gewezen lid van de Raad voor de Journalistiek Jan Ceuleers is overleden. Ceuleers stond mee aan de wieg van de Raad. Hij werd 85.

Lees meer

22/10/2020

Eerste Europees onderzoek naar persraden

Voor het eerst is op Europees niveau een vergelijkend onderzoek gedaan naar de opdracht, organisatie en werking van persraden. De gegevens zijn gebundeld in een dataset, die raadpleegbaar is op presscouncils.eu. De studie is een initiatief van de Raad voor de Journalistiek en maakt deel uit van het project Media Councils in the Digital Age, dat mee wordt gefinancierd door de Europese Commissie, DG Connect (Communications Networks, Content and Technology). Het project wil het principe van zelfregulering en de werking van persraden beter bekend maken bij het brede publiek, journalisten en media.

Lees meer

21/10/2020

Europese campagne over de rol van persraden

Een nieuwe Europese campagne wil met een korte video de opdracht en de rol van persraden onder de aandacht  brengen. De campagne maakt deel uit van het EU-project Media Councils in the Digital Age waaraan ook de Raad voor de Journalistiek meewerkt en dat mee wordt gefinancierd door de Europese Commissie, DG Connect (Communications Networks, Content and Technology).

Lees meer

11/05/2020

Europese persraden debatteren over impact van coronacrisis op hun werking

Zeventien Europese persraden hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de impact van de coronacrisis op hun werking. Ze deden dat op initiatief en onder leiding van Pieter Knapen, secretaris-generaal en ombudsman van de Raad voor de Journalistiek. Ze debatteerden met elkaar in een webinar, die u kunt zien op presscouncils.eu, de website van de Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE) en het project Media Councils in the Digital Age. 

Lees meer

30/08/2019

Herwerkte code met oog voor digitalisering en fake news

De Raad voor de Journalistiek heeft zijn beroepsethische code herwerkt. De tekst is geactualiseerd op basis van de uitspraken over klachten van de voorbije 17 jaar en houdt rekening met de verdergaande digitalisering en de maatschappelijke aandacht voor fake news. Verder zijn een aantal artikels en richtlijnen verduidelijkt, vereenvoudigd, ingekort of geschrapt, maar de basisprincipes blijven uiteraard overeind. De nieuwe, of beter de herwerkte versie van de code wordt van kracht op 1 september 2019.

Lees meer

11/01/2019

Zeven nieuwe leden in de Raad: zes vrouwen en een man

De Raad voor de Journalistiek telt zeven nieuwe leden: zes vrouwen en een man. Hubert Van Humbeeck blijft voorzitter; Leen Uyterhoeven wordt ondervoorzitter. 

Lees meer