Klacht foto’s verongelukte kinderen minnelijk geregeld

De hoofdredacties van Het Laatste Nieuws en van Het Nieuwsblad hebben een gesprek gehad met familieleden die bij de Raad voor de Journalistiek klacht hebben ingediend naar aanleiding van de publicatie van foto’s van de kinderen die het slachtoffer waren van het busongeval in het Zwitserse Sierre. Bij het onderhoud waren ook de gedelegeerd bestuurder van de vereniging ‘Ouders van Verongelukte Kinderen’ OVK en de ombudsman van de Raad voor de Journalistiek aanwezig.

De hoofdredacties begrijpen dat de publicatie van de foto’s, zonder voldoende voorafgaand overleg met nabestaanden, bij hen voor bijkomend leed heeft gezorgd. Ze willen zich daarvoor bij de betrokkenen verontschuldigen.

De hoofdredacties hebben ook kennis genomen van de richtlijn die de Raad voor de Journalistiek in april jl. heeft uitgevaardigd, en waarin een grote terughoudendheid wordt voorgeschreven bij het gebruik in de pers van foto’s die afkomstig zijn van persoonlijke websites en van sociale netwerken zoals Facebook. De kranten nemen zich voor om die richtlijn, die ze onderschrijven, nauwgezet na te leven.