Nieuws

05/10/2009

Website van de raad vernieuwd en aangevuld

Trouwe gebruikers zal het zeker opvallen: onze website steekt voortaan in een nieuw kleedje. Er wordt u een nieuwe en hedendaagse opmaak aangeboden, met een duidelijke verwijzing naar de verschillende onderdelen. Maar vooral moet de website het veel gemakkelijker maken om de uitspraken van de Raad terug te vinden.

Lees meer

30/06/2009

Raad voor de Journalistiek blijft zijn mening geven over wat goede journalistiek hoort te zijn

Ondanks de recente beschikking van een Brusselse kort gedingrechter blijft de Raad voor de Journalistiek ook in de toekomst vragen en klachten behandelen over journalistiek, en zal de Raad er ook standpunten over blijven innemen.

Lees meer

29/04/2009

Jaarverslag 2008 van de pers

Vorig jaar zijn er 35 klachten ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. Dat aantal ligt iets lager dan in 2007, toen het er 41 waren. De Raad nam in totaal 17 beslissingen, waaronder de Aanbeveling over identificatie in een gerechtelijke context. Acht dossiers konden minnelijk worden opgelost.

Lees meer

24/03/2009

Mediabedrijven gaan zorgvuldig om met gebruikersinhoud

De ontwikkeling van de digitale communicatie heeft ertoe geleid dat mediagebruikers op een vlotte manier informatie en commentaar kunnen bezorgen aan de redacties.

Lees meer

19/12/2008

Raad vraagt aan gerechtelijke pers om terughoudend te zijn bij het bekendmaken van identiteitsgegevens

De Raad voor de Journalistiek heeft een aanbeveling over identificatie in een gerechtelijke context goedgekeurd. De aanbeveling is bedoeld als hulpmiddel voor journalisten wanneer ze in het kader van de gerechtelijke verslaggeving beslissen om identiteitsgegevens bekend te maken. De journalist zal daarbij telkens een afweging maken tussen het recht van het publiek om zo volledig mogelijk geïnformeerd te worden enerzijds, en het recht op privacy van de persoon over wie bericht wordt anderzijds.

Lees meer

31/10/2008

Europese persraden bundelen krachten

Voor het tiende opeenvolgende jaar hebben vertegenwoordigers van Europese persraden en raden voor de journalistiek de koppen bij elkaar gestoken om ervaringen en plannen met elkaar uit te wisselen. De bijeenkomst vond plaats in Berlijn van 22 tot 24 oktober 2008 op uitnodiging van de Duitse Presserat.

Lees meer

22/06/2008

Hoofdredacties moeten garant staan voor journalistieke onafhankelijkheid

In een advies over de plaats die de hoofdredacteurs innemen op een redactie, heeft de Raad voor de Journalistiek de cruciale rol benadrukt die de hoofdredacteurs moeten hebben bij het waarborgen van de redactionele onafhankelijkheid, meer bepaald ook tegenover andere afdelingen van een mediabedrijf, zoals de commerciële en advertentieafdeling.

Lees meer

11/04/2008

41 nieuwe klachten in 2007

In het jaar 2007 heeft de Raad voor de Journalistiek 41 nieuwe klachtendossiers ontvangen. Dat is ongeveer even veel als in 2006. De Raad heeft 18 nieuwe beslissingen genomen in 2007, en 15 klachten konden minnelijk worden geregeld na tussenkomst van de ombudsman.

Lees meer

02/01/2008

Twee nieuwe leden van de Raad voor de Journalistiek

Vanaf 1 januari 2008 telt de Raad voor de Journalistiek twee nieuwe leden.

Lees meer