Nieuws

22/06/2008

Hoofdredacties moeten garant staan voor journalistieke onafhankelijkheid

In een advies over de plaats die de hoofdredacteurs innemen op een redactie, heeft de Raad voor de Journalistiek de cruciale rol benadrukt die de hoofdredacteurs moeten hebben bij het waarborgen van de redactionele onafhankelijkheid, meer bepaald ook tegenover andere afdelingen van een mediabedrijf, zoals de commerciële en advertentieafdeling.

Lees meer

11/04/2008

41 nieuwe klachten in 2007

In het jaar 2007 heeft de Raad voor de Journalistiek 41 nieuwe klachtendossiers ontvangen. Dat is ongeveer even veel als in 2006. De Raad heeft 18 nieuwe beslissingen genomen in 2007, en 15 klachten konden minnelijk worden geregeld na tussenkomst van de ombudsman.

Lees meer

02/01/2008

Twee nieuwe leden van de Raad voor de Journalistiek

Vanaf 1 januari 2008 telt de Raad voor de Journalistiek twee nieuwe leden.

Lees meer

21/12/2007

Raad staat er na vijf jaar, maar mag wel bekender worden

Er is een vrij grote tevredenheid over de werking en de klachtenbehandeling door de Raad voor de Journalistiek. Vijf jaar na de oprichting heeft de Raad zijn plaats verworven in het medialandschap, maar bij het grote publiek is hij nog te weinig bekend. Dat blijkt uit een onderzoek van de vakgroep communicatiewetenschappen van de UGent.

Lees meer

15/09/2007

Aanbevelingen voor berichtgeving over zelfdoding voorgesteld

Samen met de Vlaamse Vereniging van beroepsjournalisten VVJ en de Werkgroep Verder heeft de Raad voor de Journalistiek een reeks aanbevelingen opgesteld voor een verantwoorde berichtgeving over zelfdoding.

Lees meer

10/05/2007

Raad voor de Journalistiek keurt richtlijn goed over undercoverjournalistiek

Undercoverjournalistiek, waarbij een journalist een andere hoedanigheid of identiteit aanneemt, is pas aanvaardbaar indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De Raad heeft de voorwaarden opgesomd in een Richtlijn, die op 10 mei 2007 is goedgekeurd.

Lees meer

17/03/2007

Forse stijging aantal klachten bij Raad voor de Journalistiek

In 2006 zijn er bij de Raad voor de Journalistiek vijftig procent meer klachten ingediend dan in 2005. In totaal kwamen er over het hele jaar 42 nieuwe klachten binnen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2006.

Lees meer

09/02/2007

Raad voor de Journalistiek benadrukt recht op informatie

Op zijn bijeenkomst van 8 februari 2007 heeft de Raad voor de Journalistiek een reeks nieuwe beslissingen goedgekeurd. Het zijn de eerste uitspraken die de Raad heeft gedaan in zijn nieuwe samenstelling, die is ingegaan in januari 2007.

Lees meer

11/11/2006

Raad voor de Journalistiek waakt mee over archief Walter De Bock

Onderzoeksjournalist Walter De Bock heeft zijn omvangrijke archief geschonken aan de K.U. Leuven. De schenkingsakte is ondertekend in het rectoraat van de universiteit. In een toespraak benadrukten rector Vervenne en de zoon van de schenker het belang van de onderzoeksjournalistiek in een democratie.

Lees meer