Nieuws

08/01/2015

Het recht om te kwetsen, shockeren of verontrusten

De Raad voor de Journalistiek veroordeelt de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. De Raad verwijst naar het recht op vrije meninsguiting met daarbij het recht om te kwetsen, te shockeren en te verontrusten. De Raad keurde onderstaande tekst unaniem goed.

Lees meer

06/01/2015

Elf nieuwe gezichten in de Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek telt elf nieuwe leden op een totaal van zesendertig. Zij zijn sinds 1 januari lid van de Raad en zijn benoemd voor vier jaar. 

Lees meer

19/11/2014

Hof van Beroep bevestigt rol Raad voor de Journalistiek

Het Hof van Beroep bevestigt de rol en het belang van de Raad voor de Journalistiek in een arrest over een dispuut met een internetjournalist. Het Hof baseert zijn arrest op het recht van vrije meningsuiting en op het belang van zelfregulering door de media.

Lees meer

19/11/2014

Bijna dertig procent klachten minnelijk geregeld

Bijna dertig procent van de klachten bij de Raad voor de Journalistiek wordt minnelijk geregeld. Dat aantal onderstreept het belang van de ombudsfunctie van de Raad.

Lees meer

10/04/2014

Minder dossiers, maar relatief meer privacyklachten

De Raad voor de Journalistiek heeft vorig jaar 38 nieuwe klachtendossiers in behandeling genomen. Dat is minder dan in de twee voorafgaande jaren. Maar in verhouding is het aantal klachten over een beweerde schending van de privacy wel gevoelig toegenomen.

Lees meer

14/01/2014

Pieter Knapen wordt de volgende ombudsman van de Raad voor de Journalistiek

Voormalig journalist en VRT-hoofdredacteur Pieter Knapen wordt de nieuwe secretaris-generaal en ombudsman van de Raad voor de Journalistiek.

Lees meer

20/12/2013

Raad voor de Journalistiek wil uitspraken beter bekend maken

Vanaf 2014 wordt aan alle media gevraagd om een uitspraak over een klacht waarbij ze betrokken zijn, zelf ook bekend te maken. Dat heeft de raad van bestuur van de organiserende vereniging van de Raad voor de Journalistiek beslist.

Lees meer

15/10/2013

Raad voor de Journalistiek heeft vacature voor ombudsman

De Raad voor de Journalistiek gaat op zoek naar een nieuwe ombudsman / secretaris-generaal. Het is de bedoeling dat zij of hij in dienst komt in het voorjaar 2014, en geleidelijk Flip Voets opvolgt, die sedert de stichting van de raad in 2002 ombudsman is.

Lees meer

09/07/2013

Termijn om klacht in te dienen wordt verdubbeld tot twee maanden

Uit een onderzoek over pers en slachtoffers blijkt dat de termijn om klacht in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek door het publiek soms als te kort wordt ervaren. Vandaar dat de Raad besloten heeft om de termijn met onmiddellijke ingang te verdubbelen van één tot twee maanden.

Lees meer