Nieuws

20/03/2023

Nieuwe richtlijn over het gebruik van artificiële intelligentie in de journalistiek

De Raad voor de Journalistiek heeft een nieuwe richtlijn over het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in de journalistiek goedgekeurd. Ze gaat in op de verantwoordelijkheid van de (hoofd)redactie en de transparantie naar het publiek bij het gebruik van AI, zowel bij de productie van artikels als bij de verspreiding ervan. Tegelijk heeft de Raad een nieuw artikel over transparantie opgenomen in de Code.

Lees meer

20/03/2023

Drie nieuwe leden in de Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek telt drie nieuwe leden: Liesbeth Van Cauwenbergh, Ann Verlinden en Tom Van de Vreken.

Lees meer

30/01/2023

Nieuwe module om journalistieke codes te vergelijken

Er is een nieuwe module beschikbaar om journalistieke codes met elkaar te vergelijken. Ze is ontwikkeld door de Raad voor de Journalistiek in het kader van het EU-project Media Councils in the Digital Age.

Lees meer

15/01/2023

Hubert Van Humbeeck herkozen als voorzitter

De Raad voor de Journalistiek heeft Hubert Van Humbeeck herkozen als voorzitter. Tim Pauwels wordt ondervoorzitter.

Lees meer

03/01/2023

Zeven nieuwe leden in de Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek telt zeven nieuwe leden. Ze zetelen met ingang van 1 januari 2023 voor een periode van vier jaar. De Raad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en de huidige mandaatperiode liep af op 31 december 2022.

Lees meer

29/04/2022

Nieuw vergelijkend overzicht van 55 ethische codes

De Raad voor de Journalistiek heeft in het kader van het EU-project Media Councils in the Digital Age een vergelijkend overzicht gepubliceerd van 55 ethische codes uit 49 landen. Het overzicht staat op de website presscouncils.eu van het EU-project en de Alliance of Independent Press Councils of Europe.

Lees meer

29/04/2022

Jaarverslag 2021 vestigt aandacht op wederhoor

De Raad voor de Journalistiek heeft in 2021 68 klachten ontvangen. In de zomer werd de kaap van 1.000 klachten overschreden sinds de oprichting van de Raad in 2002.

Lees meer

14/03/2022

Klacht vanuit particulier of algemeen belang

Organisaties kunnen bij de Raad voor de Journalistiek voortaan een klacht indienen vanuit een particulier of een algemeen belang. De Raad heeft zijn werkingsreglement in die zin aangepast. Hij expliciteert daarmee een praktijk die al in grote mate gangbaar maar voor buitenstaanders minder bekend was.

Lees meer

23/12/2021

Richtlijn identificatie van minderjarigen onder maatregel van jeugdrechter aangepast

De richtlijn in de beroepsethische Code over identificatie van minderjarigen onder een maatregel van de jeugdrechter is licht gewijzigd.

Lees meer