Jaarverslag 2021 vestigt aandacht op wederhoor

De Raad voor de Journalistiek heeft in 2021 68 klachten ontvangen. In de zomer werd de kaap van 1.000 klachten overschreden sinds de oprichting van de Raad in 2002.

De Raad deed in 2021 31 uitspraken. Hij verklaarde 12 klachten gegrond of deels gegrond en 19 ongegrond. 27 procent van de afgehandelde dossiers werd minnelijk geregeld.

Van de 12 gegronde klachten waren er 11 gegrond op het punt van wederhoor . Artikel 20 van de Code bepaalt dat de journalist een loyale kans op wederhoor biedt wanneer zijn berichtgeving ernstige beschuldigingen uitbrengt die de eer en de goede naam betreffen.

Het Jaarverslag 2021 geeft een volledig overzicht van de werkzaamheden van de Raad.