Klacht vanuit particulier of algemeen belang

Organisaties kunnen bij de Raad voor de Journalistiek voortaan een klacht indienen vanuit een particulier of een algemeen belang. De Raad heeft zijn werkingsreglement in die zin aangepast. Hij expliciteert daarmee een praktijk die al in grote mate gangbaar maar voor buitenstaanders minder bekend was.

Artikel 18 van het werkingsreglement bepaalt voortaan dat een klacht kan worden ingediend door:

  • personen of organisaties (verenigingen, bedrijven, instellingen, overheden, …) die het voorwerp uitmaken van de berichtgeving, voor zover de klacht is ingegeven door een particulier belang. Naast bovenvermelde elementen moet de klacht een uiteenzetting bevatten waaruit het particulier belang van de klager blijkt;
  • organisaties die zich door doelstelling en/of feitelijk handelen bezig houden met een thema dat in de berichtgeving aan bod komt, voor zover de klacht is ingegeven door een algemeen belang.

Verder bepaalt artikel 18 dat de Raad voor de Journalistiek geval per geval oordeelt of een klager dit belang heeft.

Volgens de oude artikels 1 en 18 van het werkingsreglement diende een klacht uit te gaan van een persoonlijk belanghebbende. Voor organisaties heeft de Raad dit persoonlijk belang altijd ruim geïnterpreteerd, wat sterk in de richting ging van het nu aangepaste artikel 18. Met de aanpassing staat de mogelijkheid voor organisaties om vanuit een algemeen belang een klacht in te dienen nu expliciet in het werkingsreglement.