Nieuw vergelijkend overzicht van 55 ethische codes

De Raad voor de Journalistiek heeft in het kader van het EU-project Media Councils in the Digital Age een vergelijkend overzicht gepubliceerd van 55 ethische codes uit 49 landen. Het overzicht staat op de website presscouncils.eu van het EU-project en de Alliance of Independent Press Councils of Europe.

Dr. Raymond Harder vergeleek in opdracht en onder supervisie van de Raad 55 codes. Presscouncils.eu biedt een interactieve database, waarin de gebruiker de codes op verschillende manieren kan doorzoeken en vergelijken. Alle codes zijn beschikbaar in het Engels. Het is het eerste overzicht van dit formaat in zijn soort.

Het project Media Councils in the Digital Age wil persraden op Europees niveau op de kaart zetten en promoten. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie. Naast de Raad voor de Journalistiek nemen de Franstalige raad van België (Conseil de Déontologie Journalistique) en de pers- en mediaraden van Duitsland, Finland en Oostenrijk deel, samen met de European Federation of Journalists en twee universiteiten (ULB uit België en Blanquerna - Universitat Ramon Llull uit Spanje).