Termijn om klacht in te dienen wordt verdubbeld tot twee maanden

Uit een onderzoek over pers en slachtoffers blijkt dat de termijn om klacht in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek door het publiek soms als te kort wordt ervaren. Vandaar dat de Raad besloten heeft om de termijn met onmiddellijke ingang te verdubbelen van één tot twee maanden.

Vanaf heden wordt een klacht als ontvankelijk beschouwd indien ze wordt ingediend uiterlijk zestig dagen – en dus niet meer: dertig dagen – na het tijdstip van publicatie of uitzending, of na de journalistieke handelwijze, waartegen men klacht wil indienen.

Op korte en middellange termijn zal de Raad ook een aantal andere initiatieven nemen om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de wetenschappers die het onderzoek over pers en slachtoffers hebben uitgevoerd.

Op korte termijn zal in samenspraak met de media een initiatief worden genomen om de uitspraken van de Raad beter bekend te maken. Hierover zijn momenteel gesprekken aan de gang met de redactieverantwoordelijken. Er komt ook een praktische folder over de werking van de Raad, die ruim verspreid zal worden bij het publiek.

Op middellange termijn wil de Raad werken aan een praktische handleiding over de bepalingen van de Code, en dit zowel voor slachtoffers als voor journalisten.

Op permanente basis zal de Raad, samen met de mediasector en meer bepaald in het kader van de  MediAcademie, ook zijn medewerking verlenen aan de opleiding en de permanente vorming van journalisten inzake beroepsethiek.