Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Minder dossiers, maar relatief meer privacyklachten

De Raad voor de Journalistiek heeft vorig jaar 38 nieuwe klachtendossiers in behandeling genomen. Dat is minder dan in de twee voorafgaande jaren. Maar in verhouding is het aantal klachten over een beweerde schending van de privacy wel gevoelig toegenomen.

 Meer dan de helft van de klachtendossiers in 2013 had te maken met een mogelijke inbreuk op het privéleven. Dit is vooral het gevolg van het grotere aantal klachten tegen weekbladen en magazines.

In totaal heeft de Raad voor de Journalistiek veertien uitspraken gedaan in 2013. Negen keer werd de klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond bevonden, en heeft de Raad dus een schending van de journalistieke code vastgesteld.

Het Jaarverslag 2013 van de Raad voor de Journalistiek vindt u hier.