Raad voor de Journalistiek wil uitspraken beter bekend maken

Vanaf 2014 wordt aan alle media gevraagd om een uitspraak over een klacht waarbij ze betrokken zijn, zelf ook bekend te maken. Dat heeft de raad van bestuur van de organiserende vereniging van de Raad voor de Journalistiek beslist.

Op die manier wordt een antwoord geboden aan de vragen vanuit het publiek en de journalistiek zelf om de uitspraken beter bekend te maken. De betrokken media kunnen een mededeling over de uitspraak opnemen in hun publicatie of programma, of desgevallend op de website.

De nota hierover, waarin de wijze van publicatie wordt uitgelegd, vindt u hier.