Privacy blijft belangrijk aandachtspunt voor de Raad

Het afgelopen jaar zijn er 62 klachtendossiers ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. De Raad heeft in totaal 26 uitspraken gedaan, en in een kleine meerderheid van de uitspraken werd de klacht gegrond bevonden. Dertien geschillen konden minnelijk worden geregeld. De overige dossiers zijn nog in behandeling, werden onontvankelijk bevonden of werden stopgezet omdat de betrokkenen niet langer aandringen op een uitspraak.

Een en ander staat in het jaarverslag 2012 van de Raad voor de Journalistiek. De meeste klachten hebben nog altijd betrekking op mogelijke fouten in de berichtgeving. Maar het aantal klachten over een beweerde inbreuk op de privacy neemt geleidelijk toe, en zij betreffen nu al de helft van de dossiers. Spraakmakend waren de klachten over de publicatie van foto’s van slachtoffers van de busramp in Sierre, die minnelijk werden geregeld. De Raad heeft daarover ook een richtlijn uitgevaardigd, die duidelijkheid moet verschaffen over het gebruik in de pers van informatie en beelden afkomstig van persoonlijke websites en sociale netwerken.

De Raad voor de Journalistiek, die in 2002 werd opgericht als forum voor journalistieke beroepsethiek, bestaat ondertussen ruim tien jaar. Hij is samengesteld uit zes journalisten, zes vertegenwoordigers van de mediabedrijven en zes vertegenwoordigers uit de civiele samenleving.

Het volledige jaarverslag 2012 vindt u hier.