Europese persraden debatteren over impact van coronacrisis op hun werking

Zeventien Europese persraden hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de impact van de coronacrisis op hun werking. Ze deden dat op initiatief en onder leiding van Pieter Knapen, secretaris-generaal en ombudsman van de Raad voor de Journalistiek. Ze debatteerden met elkaar in een webinar, die u kunt zien op presscouncils.eu, de website van de Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE) en het project Media Councils in the Digital Age. 

Tijdens de webinar kwamen uiteenlopende thema's en vragen aan bod, zoals het evenwicht tussen respect voor het privéleven en maatschappelijk belang in de berichtgeving over corona en Covid 19, de manier van berichtgeving over wetenschappelijk onderzoek naar en behandeling van ziektes en daarbij aansluitend vormen van verborgen reclame voor (pseudo-)geneesmiddelen. 

Er was aandacht voor vormen van opdringerig handelen van journalisten ten aanzien van besmette personen en patiënten of ten aanzien van hulpverleners, en verder voor sensationale titels, soms bij artikels achter de betaalmuur, en voor bedenkingen bij onvoldoende kritische of te kritische berichtgeving ten aanzien van het beleid van overheden en andere maatschappelijke instanties. 

Naast deze topics kwamen ook mogelijke belemmeringen van de persvrijheid aan bod. Voor sommige persraden, vooral in Midden- en Oost-Europa,  is de bescherming van de persvrijheid een expliciete opdracht, voor allemaal is het een impliciete opdracht die vervat zit in het principe van zelfregulering, wat de besisopdracht is van alle persraden. Vanuit die optiek debatteerden de deelnemers over de toegang tot informatie voor journalisten en mogelijke  beperkingen van de persvrijheid door overheden.

Verder kwam de vraag aan bod of en in welke mate de crisis en de maatregelen gevolgen hebben of in de toekomst kunnen hebben op de werking van persraden zelf.

Afsluitend zag geen enkele persraad de noodzaak om zijn beroepsethische code of richtlijnen aan te passen naar aanleiding van de coronacrisis. Voor alle deelnemers is het duidelijk dat de bestaande codes en richtlijnen voldoende duidelijke handvatten bieden aan journalisten voor hun dagelijkse praktijk, ook bij hun berichtgeving over corona en Covid 19.

De webinar werd georganiseerd in het kader van het overleg dat de leden van de Alliance of Independent Press Councils of Europe geregeld met elkaar hebben en kadert in het project Media Councils in the Digital Age, waaraan de Raad voor de Journalistiek meewerkt en dat mee wordt gefinancierd door de Europese Commissie, DG Connect (Communications Networks, Content and Technology).