Europese campagne over de rol van persraden

Een nieuwe Europese campagne wil met een korte video de opdracht en de rol van persraden onder de aandacht  brengen. De campagne maakt deel uit van het EU-project Media Councils in the Digital Age waaraan ook de Raad voor de Journalistiek meewerkt en dat mee wordt gefinancierd door de Europese Commissie, DG Connect (Communications Networks, Content and Technology).

De video focust op de rol van persraden in de verdediging van vrije, onafhankelijke en betrouwbare journalistiek. Hij zoomt in op de vier hoofdaspecten van de journalistieke ethiek: waarheidsgetrouwe berichtgeving, onafhankelijkheid, fair play en respect voor de rechten van de persoon, en beklemtoont het belang van ethisch verantwoorde journalistiek in een democratie.

De video is ontworpen door de Conseil de Déontologie Journalistique (Franstalige persraad in België) en medegefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het project Media Councils in the Digital Age. In dit project werken de Raad voor de Journalistiek en de Conseil de Déontologie Journalistique samen met de persraden van Oostenrijk, Duitsland, Ierland en Finland, de Université Libre de Bruxelles en de Spaanse Ramon LLull - Blanquerna universiteit, en de Europese Federatie van Journalisten.

Alle informatie over het project is raadpleegbaar op presscouncils.eu, de website van de Alliance of Independent Press Councils of Europe.