Opnieuw twee klachten tegen Morsum-Magnificat.be en Verbeeck gegrond

De Raad voor de Journalistiek heeft opnieuw twee klachten tegen Morsum-Magnificat.be en Erik Verbeeck gegrond verklaard. De Raad telt nu zeven gegronde klachten tegen deze website.

Morsum-Magnificat.be is een éénmanswebsite van Erik Verbeeck. De site brengt in de eerste plaats lokaal en regionaal nieuws, momenteel vooral uit de streek rond Begijnendijk en Tremelo.

De zeven klachten en de erbij horende uitspraken zijn in grote lijnen gelijkaardig. Vooreerst gaat het vaak over een schending van de privacy. In die gevallen betrekt Verbeeck, zonder gegronde reden, het privéleven van mensen bij een artikel over een algemeen thema. Hij uit ook geregeld ernstige beschuldigingen tegen de betrokkenen, zonder hen enige kans op wederhoor te geven.

Verbeeck is vaak ook zelf betrokken partij bij de items waarover hij schrijft, wat leidt tot belangenvermenging of een schijn van belangenvermenging. In zulke gevallen is er geen sprake van onafhankelijke journalistiek.

In verschillende gevallen maakte Verbeeck verborgen opnames, terwijl er geen maatschappelijk belang was om dat te verantwoorden. Ten slotte vermengt hij vaak feitelijke berichtgeving en commentaar zonder dat het onderscheid duidelijk is voor het publiek.

De Raad voor de Journalistiek hecht groot belang aan een tegensprekelijke procedure en heeft Erik Verbeeck bij elk van de zeven klachten herhaaldelijk om zijn standpunt gevraagd. Bij de eerste twee klachten heeft hij gereageerd en zijn standpunt overgemaakt aan de Raad, daarna niet meer, of enkel om te melden dat hij niet zou reageren.

Verbeeck stelt dat hij de Raad voor de Journalistiek niet erkent. Hij betwist de bevoegdheid van de Raad om zich over klachten tegen hem uit te spreken omdat de Raad niet bij wet is opgericht en zou optreden als een tuchtorgaan, en omdat hij geen beroepsjournalist is en niet aangesloten is bij de VVJ (Vlaamse Vereniging van Journalisten).

Naar aanleiding van de uitspraak over de tweede klacht in 2009 probeerde Verbeeck de Raad te verhinderen om de uitspraak te publiceren. Na een lange gerechtelijke procedure gaf het Hof van Beroep in Brussel de Raad voor de Journalistiek over de hele lijn gelijk. Het Hof beklemtoonde in zijn arrest de rol en het belang van de Raad inzake zelfregulering en bevestigde het recht van de Raad om zijn mening te geven en te publiceren over journalistieke handelwijzen en publicaties of uitzendingen, ongeacht het statuut van het medium of de journalist.

In het licht van dat arrest en vooral vanuit zijn bekommernis voor en streven naar een beroepsethisch verantwoorde journalistiek wil de Raad wijzen op de herhaalde en vaak identieke beroepsethische inbreuken van Erik Verbeeck zodat – zeker in de regio waar hij actief is – niet de indruk zou ontstaan dat dit gangbare, laat staan geoorloofde journalistieke praktijken zijn.

De Raad voor de Journalistiek vertegenwoordigt de hele sector, zowel journalisten als uitgevers en omroepen. Hij is opgericht om door zelfregulering een brug te slaan tussen de media en de mediagebruikers en het vertrouwen in de journalistiek te waarborgen of te herstellen wanneer het geschonden is.

Uitspraken van de Raad voor de Journalistiek over Morsum-Magnificat.be en Verbeeck: