Tweeënveertig procent klachten minnelijk geregeld

Vorig jaar zijn 42 procent van de afgehandelde klachten bij de Raad voor de Journalistiek minnelijk geregeld. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016. Net als het jaar voordien steeg het aantal klachten tegen websites.

In 2016 werden 28 van de 67 of bijna 42% van de afgehandelde dossiers minnelijk geregeld. Dat is het op twee na hoogste percentage sinds de oprichting van de Raad. Allen de eerste twee jaar (2003 en 2004) lag het percentage hoger.

Minnelijke regelingen komen tot stand door bemiddeling van de ombudsman. Ze bieden de mogelijkheid om het vertrouwen tussen klagers en journalisten of media te herstellen door een regeling waarin beide partijen zich kunnen vinden. De Raad spreekt zich dan niet uit over de zaak.

Minnelijke regelingen nemen uiteenlopende vormen aan. In 2016 ging het onder meer om excuses, publicatie van een rechtzetting of aanvulling, afspraken voor toekomstige berichtgeving, offline halen van foto’s, links of artikels of onherkenbaar maken van online-beelden. Soms is de klager tevreden met het inhoudelijke antwoord van de hoofdredactie, al blijven de partijen het oneens. In één geval engageerde de hoofdredactie zich om een workshop voor de redactie te organiseren over berichtgeving over zelfdoding.

De ombudsman gaat bij het begin van elke klacht na of een minnelijke regeling mogelijk is. De partijen kunnen een voorstel doen, of de ombudsman doet er zelf een, waarna hij via bemiddeling tot een regeling probeert te komen. Als dat lukt en beide partijen gaan akkoord, is het dossier afgerond.

Klachten tegen websites

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Raad voor de Journalistiek waren de meeste klachten in 2016 gericht tegen websites. Tot 2015 stonden kranten en magazines bovenaan, in 2016 kwam er een kentering met 25 klachten tegen websites, plus nog eens 12 tegen websites in combinatie met hun tegenhanger in krant (9), magazine (1) of TV (2). In totaal waren 52% van de nieuwe klachten gericht tegen websites.

De kranten komen op de tweede plaats met 16 klachten, plus 9 tegen krant én website. Daarna volgen de magazines, TV, radio, persagentschap en sociale media. Er waren ook 3 klachten tegen een journalist, zonder dat de klager ook zijn of haar medium viseerde.

Het volledige jaarverslag 2016 leest u hier.