Nieuws

25/10/2023

Raadslid Paul Geerts overleden

Raadslid Paul Geerts is overleden. Hij zou volgende maand 71 worden. Hij werd begin dit jaar ernstig ziek.

Lees meer

04/09/2023

Vacature voor secretaris-generaal / ombudsman bij de Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek zoekt een nieuwe secretaris-generaal / ombudsman om in 2024 Pieter Knapen op te volgen, die dan met pensioen gaat. Pieter Knapen volgde zelf in 2014 Flip Voets op.

Lees meer

26/03/2023

25 minnelijke regelingen en 22 uitspraken in 2022

De Raad voor de Journalistiek heeft in 2022 elf klachten gegrond of deels gegrond en elf andere ongegrond verklaard. Naast deze 22 uitspraken, werden 25 andere klachten minnelijk geregeld. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2022 van de Raad.

Lees meer

20/03/2023

Nieuwe richtlijn over het gebruik van artificiële intelligentie in de journalistiek

De Raad voor de Journalistiek heeft een nieuwe richtlijn over het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in de journalistiek goedgekeurd. Ze gaat in op de verantwoordelijkheid van de (hoofd)redactie en de transparantie naar het publiek bij het gebruik van AI, zowel bij de productie van artikels als bij de verspreiding ervan. Tegelijk heeft de Raad een nieuw artikel over transparantie opgenomen in de Code.

Lees meer

20/03/2023

Drie nieuwe leden in de Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek telt drie nieuwe leden: Liesbeth Van Cauwenbergh, Ann Verlinden en Tom Van de Vreken.

Lees meer

30/01/2023

Nieuwe module om journalistieke codes te vergelijken

Er is een nieuwe module beschikbaar om journalistieke codes met elkaar te vergelijken. Ze is ontwikkeld door de Raad voor de Journalistiek in het kader van het EU-project Media Councils in the Digital Age.

Lees meer

15/01/2023

Hubert Van Humbeeck herkozen als voorzitter

De Raad voor de Journalistiek heeft Hubert Van Humbeeck herkozen als voorzitter. Tim Pauwels wordt ondervoorzitter.

Lees meer

03/01/2023

Zeven nieuwe leden in de Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek telt zeven nieuwe leden. Ze zetelen met ingang van 1 januari 2023 voor een periode van vier jaar. De Raad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en de huidige mandaatperiode liep af op 31 december 2022.

Lees meer

29/04/2022

Nieuw vergelijkend overzicht van 55 ethische codes

De Raad voor de Journalistiek heeft in het kader van het EU-project Media Councils in the Digital Age een vergelijkend overzicht gepubliceerd van 55 ethische codes uit 49 landen. Het overzicht staat op de website presscouncils.eu van het EU-project en de Alliance of Independent Press Councils of Europe.

Lees meer