25 minnelijke regelingen en 22 uitspraken in 2022

De Raad voor de Journalistiek heeft in 2022 elf klachten gegrond of deels gegrond en elf andere ongegrond verklaard. Naast deze 22 uitspraken, werden 25 andere klachten minnelijk geregeld. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2022 van de Raad.

De Raad ontving in 2022 75 nieuwe klachten. Dat zijn de klachten die op de agenda van de Raad voor de Journalistiek komen. De ombudsman ontvangt meer klachten, of tenminste mails die de indieners als een klacht omschrijven, maar die om diverse redenen niet in aanmerking komen voor verdere behandeling. In 2022 waren er 55 zulke gevallen. Ze worden in het Jaarverslag gerapporteerd als vragen en niet als klachten. Het gaat onder meer om klachten die gaan over redactionele keuzes of juridische betwistingen of die bedoeld zijn voor andere regulerende instanties dan de Raad. 

Wat de aard van de klachten betreft, bestaat de top vier uit klachten over waarheidsgetrouwe berichtgeving, wederhoor, respect voor het privéleven en het uiten van ongegronde verdachtmakingen en beschuldigingen. Deze categorieën staan traditioneel bovenaan.

Ook bij de redenen waarom klachten gegrond verklaard worden, staan in 2022 waarheidsgetrouwe berichtgeving, wederhoor en respect voor het privéleven bovenaan.

Het volledige Jaarverslag 2022, met nog meer cijfers en een inhoudelijk overzicht van alle uitspraken, vindt u hier.