Raad organiseert internationale AIPCE conferentie

De Raad voor de Journalistiek heeft de jaarlijkse conferentie van de Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE) georganiseerd. Er waren vertegenwoordigers van 26 persraden uit 24 landen, van Noorwegen tot Cyprus en van Ierland tot Oekraïne. De conferentie vond plaats op 14 en 15 december in het hoofdkwartier van DPG Media in Antwerpen.

© BelgaImage.

Er ging zowel aandacht naar de organisatie en financiering van persraden, als naar beroepsethische thema's.

Persraden kunnen qua lidmaatschap van mediaorganisaties en qua financiering sterk van elkaar verschillen, maar ze streven allemaal naar een zo groot mogelijke representativiteit en een zo duurzaam mogelijk financieringsmodel. In sommige landen blijft dat een permanente uitdaging, wat uitwisseling van kennis en ervaring bijzonder nuttig maakt.

Inhoudelijk besteedde de conferentie een halve dag aan het gebruik van artificiële intelligentie in de journalistiek, met aandacht voor risico's en valkuilen, maar ook voor uitdagingen en kansen, en centraal de vraag of en hoe persraden richtlijnen over het gebruik van artificiële intelligentie kunnen of moeten opnemen in hun code.

Een ander panelgesprek nam live verslaggeving en live blogging op nieuwssites onder de loep, onder meer bij terreuraanslagen, rechtszaken, politieke onderhandelingen of oorlog. Andriy Kulykov van de persraad in Oekraïne getuigde over zijn live verslaggeving over de oorlog op een regionale radio.

Het is al de derde keer dat de Raad voor de Journalistiek de AIPCE conferentie organiseert. Eerder gebeurde dat in 2012 en 2014.

Foto © BelgaImage