Statuten - Oprichters

De volgende oprichters

 • Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten (VVJ), beroepsvereniging, Résidence Palace - blok C, Wetstraat 155, 1040 Brussel
 • Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers (VJPP), v.z.w., Karel Martelstraat 54, 1000 Brussel
 • Vlaamse Dagbladpers (VDP), c.b.v.a., Paapsemlaan 22 bus 7, 1070 Brussel
 • Federatie van de Belgische Magazines (Febelma), v.z.w., Paapsemlaan 22 bus 8, 1070 Brussel
 • Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers (UPP), v.z.w., Edmond Machtenslaan 79 bus 23, 1080 Brussel
 • Vlaamse Media Maatschappij (VMMA), n.v., Medialaan 1, 1800 Vilvoorde
 • Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen (NORTV), v.z.w., Rijnkaai 106, 2000 Antwerpen
 • Vitaya, n.v., Luchthavenlaan 20, 1800 Vilvoorde
 • ENG Videohouse, n.v., Luchthavenlaan 22, 1800 Vilvoorde
 • PVS Productions, n.v., Ter beke 11, 8200 Brugge
 • Photonews, n.v., F. Rooseveltlaan 186, 1050 Brussel

vertegenwoordigd door de hierna ondertekenende personen,

Voor de VVJ

 • Luc STANDAERT, voorzitter VVJ / journalist
 • Walter VANDERSTUKKEN, ondervoorzitter VVJ / journalist
 • Pol DELTOUR, nationaal secretaris VVJ / bediende

Voor de VJPP

 • Louis WEENEN, voorzitter VJPP / journalist
 • Marc DEPRAETERE, beheerder VJPP / journalist

Voor de VDP

 • Felix PORTERS, voorzitter VDP
 • Marc VANGEEL, bestuurder VDP / gedelegeerd bestuurder
 • Hans MAERTENS, bestuurder VDP / directeur
 • Alex FORDYN, algemeen directeur VDP / jurist

Voor FEBELMA

 • Patrick de BORCHGRAVE, voorzitter Febelma / bediende
 • Rik DE NOLF, bestuurder Febelma / bestuurder
 • Wim CRIEL, bediende
 • Alain LAMBRECHTS, algemeen secretaris Febelma / bediende

Voor de UPP

 • Steven VAN DE RIJT, voorzitter UPP / bestuurder van vennootschappen

Voor VMMA

 • Christian VAN THILLO, gedelegeerd bestuurder

Voor NORTV

 • Jan CEULEERS, beheerder / ere-directeur-generaal VRT

Voor VITAYA

 • Annita BEYSEN, directeur

Voor PVS Productions

 • Paul VAN SCHOOR, zaakvoerder / journalist

Voor ENG Videohouse

 • Ludo MAES, directeur

Voor Photonews

 • Michel DE VINCK, gedelegeerd bestuurder / journalist

verklaren bij deze akte een Vereniging Zonder Winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 en met de hiernavolgende Statuten.