Vereniging van de Raad voor de Journalistiek Leden

De Raad voor de Journalistiek is ingesteld door de Vereniging van de Raad voor de Journalistiek. De Vereniging is een vzw. De leden of participanten van de vzw zijn tweeërlei: de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en mediaorganisaties of verenigingen van mediaorganisaties. Zij staan in voor de financiering. Het jaarlijkse budget bedraagt iets meer dan 200.000 euro, waarvan de mediaorganisaties en de VVJ elk de helft bijdragen. De VVJ ontvangt daarvoor een subsidie van de Vlaamse overheid, de mediaorganisaties betalen uit eigen middelen. Het totale bedrag en de onderlinge verhoudingen kunnen jaarlijks licht schommelen, naargelang er kleine mediaorganisaties toetreden of afvallen.

Via de participatie van deze organisaties en verenigingen is de Raad voor de Journalistiek zeer representatief voor de Vlaamse mediasector. Een overzicht van de leden vindt u via de navigatie links op deze pagina.