Statuten - Financiering

Artikel 26. Financiering

De leden van de A-groep en de leden van de B-groep staan elk in voor de helft van de financiering van de Vereniging.

De maximumbijdrage beloopt per lid 250.000 EURO per jaar.