Statuten - Naam en zetel

De algemene vergadering van 7 december 2020, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft de statuten gewijzigd en als volgt goedgekeurd.

Artikel 1. Naam

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam 'Vereniging van de Raad voor de Journalistiek', hierna genoemd 'de Vereniging'.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de Vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (IPC-Résidence Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel). Hij kan worden overgebracht naar een andere plaats in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij beslissing van het bestuursorgaan, genomen overeenkomstig artikel 19 van deze statuten. De wijziging wordt binnen de tien dagen gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.