Ombudsman

Pieter Knapen

Een klacht is een teken van een vertrouwensbreuk. Een klacht bij de Raad voor de Journalistiek betekent dat het vertrouwen van een mediagebruiker geschonden is door een artikel of reportage of door een journalistieke handelwijze. Een klacht kan ook te maken hebben met slechte communicatie of een misverstand. Dat willen we snel oplossen en het vertrouwen willen we herstellen. Daarom hechten we veel belang aan een minnelijke oplossing van conflicten en is de secretaris-generaal van de Raad voor de Journalistiek ook ombudsman.

In eerste instantie probeert de ombudsman om voor elke klacht een minnelijke regeling te vinden. Dat gebeurt in overleg met de klager en de journalist of het medium. Minnelijke regelingen kunnen uiteenlopende vormen aannemen, zoals een verduidelijking of toelichting over de redactionele aanpak, een gesprek, excuses, de publicatie van een opvolgartikel, wederwoord, rechtzetting of interview, de anonimisering van gegevens online enz. De ombudsman bemiddelt niet over schadevergoedingen of andere financiële regelingen. 

De ombudsman zal na ontvangst van een klacht altijd aan de klager en de journalist of het medium vragen of ze een voorstel tot minnelijke regeling willen doen en kan ook zelf oplossingen voorstellen. Uiteraard moeten de klager en de journalist of het medium akkoord gaan met een regeling. 

Als er geen minnelijke oplossing wordt bereikt, volgt er een tegensprekelijke procedure waarbij beide partijen hun standpunt schriftelijk en mondeling kunnen weergeven en waarna de Raad voor de Journalistiek een uitspraak doet. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in het werkingsreglement.

Secretaris-generaal en ombudsman van de Raad voor de Journalistiek is Pieter Knapen. Voor hij in 2014 aan de slag ging bij de Raad was hij jarenlang journalist en hoofdredacteur bij de openbare omroep VRT en ook enkele jaren directeur communicatie bij de KU Leuven.