Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Statuten: secretariaat

Artikel 24. Secretariaat

De Vereniging van de Raad voor de Journalistiek heeft een secretariaat, dat onder leiding staat van een secretaris-generaal.

Het statuut van de betrokken personeelsleden wordt vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.

De secretaris-generaal staat in het bijzonder in voor de bemiddeling tussen de journalisten, de media en de verzoekers.