Raad neemt vijf nieuwe beslissingen

Op zijn bijeenkomst van 11 mei 2006 heeft de Raad voor de Journalistiek uitspraak gedaan over vijf klachten. In alle vijf gevallen werd de klacht gegrond bevonden.

Vier van de vijf klachten hadden op een of andere manier te maken met een gebrek aan respect voor het privé-leven. De vijfde zaak had betrekking op feitelijke onzorgvuldigheden in de berichtgeving.

Eén uitspraak betreft een klacht die was ingediend door de gewezen echtgenote van de bekende zanger Helmut Lotti. Zij ergerde zich aan de publicatie van foto's, die genomen waren tijdens de intieme rouwplechtigheid voor haar overleden vader.

De Raad voor de Journalistiek is van oordeel dat de krant die de foto's publiceerde, een onverantwoorde inbreuk heeft gepleegd op haar privacy. 'De aanwezigheid van Helmut Lotti, die wel een publieke figuur is maar eveneens aan de rouwplechtigheid deelnam, verantwoordt de publicatie van de foto's niet', aldus de Raad voor de Journalistiek.

Twee klachten tegen een weekblad, ingediend door leden van een muziekgroep, worden eveneens gegrond verklaard. In het ene geval had het blad zeer ernstige beschuldigingen tegen de zanger niet op een passende manier weergegeven, in het andere geval vindt de Raad dat er geen journalistieke redenen waren om de seksuele geaardheid van de klager en diens relatie met een minderjarige man bekend te maken.

In een andere beslissing van 11 mei 2006 is de Raad van oordeel dat de bekendmaking van privé-gegevens over de klagers voor gevolg had dat ze in een negatieve sfeer werden voorgesteld. De krant had nadien een rechtzetting van de klagers opgenomen, maar in het nawoord werd dezelfde negatieve sfeer van verdachtmaking bevestigd. De Raad herinnert eraan dat onjuiste informatie op een faire wijze en zonder beperking wordt rechtgezet.