Afdeling I - opdracht

Artikel 1. Doel en werkingsgebied

De Raad voor de Journalistiek behartigt en verdedigt de journalistieke beroepsethiek, formuleert richtlijnen voor de journalistieke praktijk en behandelt klachten die over een journalistieke handelwijze worden ingediend.

De Raad voor de Journalistiek oordeelt geval per geval of de journalistieke beroepsethiek aan de orde is.

De Raad voor de Journalistiek treedt op:

1° op verzoek
a) met een vraag om algemene informatie over de journalistieke beroepsethiek;
b) met een klacht.

2° uit eigen beweging wanneer de Raad voor de Journalistiek het nodig acht om een bepaalde journalistieke handelwijze te onderzoeken.