Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Afdeling I - opdracht

Artikel 1. Doel en werkingsgebied

De Raad voor de Journalistiek behartigt en verdedigt de journalistieke beroepsethiek, formuleert richtlijnen voor de journalistieke praktijk en behandelt verzoeken die over een journalistieke handelwijze worden ingediend.

De Raad voor de Journalistiek oordeelt geval per geval en op onaantastbare wijze of de journalistieke beroepsethiek aan de orde is.

De Raad voor de Journalistiek treedt op:

1° op verzoek
a) met een vraag om algemene informatie over de journalistieke beroepsethiek;
b) met een klacht.
Klachten moeten uitgaan van een persoonlijk belanghebbende; de Raad voor de Journalistiek oordeelt geval per geval en op onaantastbare wijze of een verzoeker dit belang heeft;

2° uit eigen beweging wanneer de Raad voor de Journalistiek het nodig acht om een bepaalde journalistieke handelwijze te onderzoeken.