Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Stijgend aantal klachten over websites

Het aantal klachten tegen websites is in 2015 gestegen tot bijna 40 procent van de ingediende klachten. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Raad voor de Journalistiek. In totaal opende de Raad in 2015 49 nieuwe dossiers.

Bijna 4 op de 10 klachten waren gericht tegen websites. Op 2012 na is het aantal klachten tegen websites de afgelopen vijf jaar elk jaar gestegen: 15% in 2011, 12% in 2012, 20% in 2013, 22% in 2014 en 40% in 2015.

In 2015 waren 19 van de 48 klachten gericht tegen websites, al verdient dat cijfer enige nuancering. Tien van deze klachten waren ook gericht tegen het zustermerk van de betrokken website in de klassieke media (8 website-krant, 1 website-televisie, 1 website-radio). De 9 andere klachten richtten zich exclusief tegen een website. In 4 van die gevallen had de website wel een zusterkrant, maar was de klacht enkel gericht tegen de site. In de 5 andere gevallen ging het om pure websites, zonder tegenhanger in de klassieke media.

De Raad deed in 2015 27 uitspraken, waarvan er 10 gegrond of gedeeltelijk gegrond waren. Net als de voorgaande jaren werd iets meer dan 30% van de klachten minnelijk geregeld.

Het volledige jaarverslag 2015 leest u hier.