Rik Daems krijgt geen gelijk van de Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek heeft de klacht van VLD-politicus Rik Daems tegen het weekblad Dag Allemaal ongegrond verklaard. De Raad vindt dat er geen aanwijzingen zijn dat het weekblad Daems onder druk heeft gezet om een interview te geven over zijn privé-leven.

Daems kwam begin januari uitvoerig in het nieuws met zijn echtscheiding en met zijn relatie met PS-kamerlid Sophie Pécriaux. De VLD-politicus had kort voordien een interview gegeven aan Dag Allemaal, waarin hij wel zijn echtscheiding, maar niet zijn nieuwe relatie bekend maakte. Die lekte uit in het dagblad Le Soir.

Daems diende klacht in bij de Raad voor de Journalistiek, omdat Dag Allemaal hem onder druk zou hebben gezet om zijn privé-leven bekend te maken. Maar de Raad zegt nu dat het Daems zelf is geweest die een interview heeft voorgesteld, nadat zijn woordvoerder door een journalist van het weekblad was gecontacteerd om na te gaan of de geruchten over een echtscheiding klopten.

Een echtscheiding, en dus een mogelijke verhuis van Daems, kon een invloed hebben op de Leuvense gemeenteraadsverkiezingen, waar Daems de vorige keer is opgekomen tegen burgemeester Tobback. De Raad voor de Journalistiek zegt dat het interview in Dag Allemaal bovendien door Daems is nagelezen en goedgekeurd. De Raad stelt vast dat de heisa die nadien over het privé-leven van Daems is ontstaan, niet het gevolg was van het interview, maar van gegevens die in andere media bekend waren geraakt. Daarom is de klacht van Daems ongegrond.

De Raad voor de Journalistiek is wel van oordeel dat ook politici recht hebben op respect voor hun privé-leven. Maar als elementen uit het privé-leven een invloed hebben op de publieke functie, dan kan berichtgeving verantwoord zijn omdat het publiek het recht heeft geïnformeerd te worden over zaken van algemeen belang, aldus nog de Raad voor de Journalistiek.