Raad voor de Journalistiek keurt richtlijn goed over undercoverjournalistiek

Undercoverjournalistiek, waarbij een journalist een andere hoedanigheid of identiteit aanneemt, is pas aanvaardbaar indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De Raad heeft de voorwaarden opgesomd in een Richtlijn, die op 10 mei 2007 is goedgekeurd.

De regel is immers dat een journalist optreedt met open vizier, zegt de Raad. Bij elk professioneel contact maakt de journalist zich als zodanig bekend. Een andere hoedanigheid of identiteit aannemen, kan enkel uitzonderlijk, indien vier voorwaarden aanwezig zijn. Kort samengevat komen die hier op neer:

1. De informatie die de journalist hoopt te verkrijgen, moet een grote maatschappelijke relevantie hebben;
2. De gebruikelijke methoden van informatiegaring zijn niet toereikend om aan die informatie te geraken;
3. De risico’s voor de journalist of voor anderen, die aan het undercoveroptreden verbonden zijn, staan in een aanvaardbare verhouding tot het verhoopte resultaat;
4. Van in het begin tot bij de openbaarmaking is er overleg met de redactionele verantwoordelijken.

Het is de Vlaamse Vereniging van BeroepsJournalisten VVJ, die aan de Raad gevraagd heeft de criteria voor undercoverjournalistiek vast te leggen. Aanleiding waren een omstreden reportage van VTM-Telefacts over veiligheid op een Europese top en de infiltratie van een Radio-1 journalist in het VTM-programma 'Op zoek naar een man voor Wendy'.