Wie een klacht indient, moet persoonlijk belang kunnen aanvoeren

Wie een klacht indient bij de Raad voor de Journalistiek, moet kunnen aangeven dat hij of zij een persoonlijk belang heeft bij het geschil. De Raad heeft aan die voorwaarde herinnerd in een beslissing van 9 februari 2006. Een klacht van Vlaams parlementslid Rob Verreycken (Vlaams Belang) is niet-ontvankelijk verklaard, omdat de klager geen persoonlijk belang heeft kunnen aanvoeren.

Verreycken had zich geërgerd aan een opiniebijdrage van journalist Filip Rogiers in De Morgen. In zijn artikel had Rogiers opgeroepen tot onverdraagzaamheid jegens de onverdraagzamen en hun politieke tolken. Maar Verreycken werd in het stuk niet met naam genoemd.

De Raad voor de Journalistiek is van oordeel dat hij geen persoonlijk belang heeft kunnen aanvoeren en heeft de klacht daarom niet-ontvankelijk verklaard.

Eerder heeft de Raad al enkele keren geoordeeld dat de schrijver van een column of opiniebijdrage een grote mate van vrijheid heeft om zijn mening te geven en om conclusies te trekken uit door hem gepresenteerde feiten. Overdrijving en eenzijdige belichting behoren daarbij tot de gebruikelijke stijlmiddelen. De auteur van een column of opiniebijdrage geniet ook een ruime mate van vrijheid om feiten te kwalificeren en van een eigen interpretatie te voorzien.