VRT volwaardig lid van de Raad voor de Journalistiek

De openbare omroep VRT is voortaan volwaardig lid van de Raad voor de Journalistiek. Tot nu toe was de VRT enkel als waarnemer betrokken bij de werkzaamheden van de Raad.

De volwaardige deelname van de VRT is mogelijk geworden door een recente wijziging van het mediadecreet. De Geschillenraad voor radio en televisie, die uitspraak deed over beroepsethische klachten tegen omroepen, is vervangen door een kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media, die geen beroepsethische bevoegdheid meer heeft, maar enkel klachten in verband met onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen behandelt. Klachten in verband met beroepsethiek, ook van de journalistieke programma's van de openbare omroep, worden voortaan dus behandeld door de Raad voor de Journalistiek.

Twee hoofdredacteurs van de VRT zijn aangewezen om deel uit te maken van de Raad voor de Journalistiek: Pieter Knapen als effectief lid, en Jos Bouveroux als plaatsvervanger.

Ook VT4 heeft ondertussen bekend gemaakt dat hij zich aansluit bij de Raad voor de Journalistiek.
Met de komst van de VRT en van VT4, is de volledige Vlaamse mediasector nu vertegenwoordigd in de Raad voor de Journalistiek.