Tips voor journalisten over omgaan met slachtoffers

Wanneer journalisten nieuws brengen over criminaliteit, ongevallen en rampen hebben ze geregeld te maken met slachtoffers. Zowel bij de nieuwsgaring als bij de verslaggeving dient er ook met hun belangen en vragen rekening te worden gehouden.

Om het werk van journalisten te vergemakkelijken, is een folder met aandachtspunten en tips verschenen over de omgang van de pers met slachtoffers. De folder is een initiatief van de Raad voor de Journalistiek, in samenwerking met de vereniging van beroepsjournalisten VVJ en het Steunpunt slachtofferhulp van het Algemeen Welzijnswerk.
In de folder is ook de tekst opgenomen van de richtlijn over de omgang van de pers met slachtoffers, die de Raad voor de Journalistiek in 2003 heeft goedgekeurd.