Raad voor de Journalistiek waakt mee over archief Walter De Bock

Onderzoeksjournalist Walter De Bock heeft zijn omvangrijke archief geschonken aan de K.U. Leuven. De schenkingsakte is ondertekend in het rectoraat van de universiteit. In een toespraak benadrukten rector Vervenne en de zoon van de schenker het belang van de onderzoeksjournalistiek in een democratie.

Het archief Walter De Bock bevat ongeveer 400 dozen met boeken en nog ruim 1000 dozen met allerlei documenten, die betrekking hebben op spraakmakende dossiers uit de jaren 1974-2000. Met onthullende journalistiek, onder meer in Knack en De Morgen, heeft Walter De Bock mee bijgedragen tot een versterking van de rechterlijke macht in België, tot meer transparantie in de financiering van partijen en tot de bescherming van het journalistieke bronnengeheim.

Het archief Walter De Bock is een autonoom onderdeel van het archief van de K.U. Leuven en is beschikbaar voor studenten, onderzoekers en journalisten. Een deel van het archief, dat beschermd is door het journalistieke bronnengeheim, zal gedurende een periode van twintig jaar niet toegankelijk zijn voor derden, tenzij mits schriftelijke toelating van de schenker of van de secretaris-generaal van de Raad voor de Journalistiek.

Namens de Raad voor de Journalistiek werd de schenkingsakte mee ondertekend door voorzitter Eric Brewaeys en door secretaris-generaal Flip Voets.