Jaarverslag 2005 van de pers

Bij de Raad voor de Journalistiek zijn in 2005 achtentwintig nieuwe klachten ingediend. De Raad heeft vijf uitspraken gedaan over een klacht en twee adviezen gegeven over een journalistiekethische kwestie. In de reeks van vijf uitspraken werden vier klachten gegrond verklaard.

Deze en nog andere cijfers staan in het jaarverslag 2005 van de Raad voor de Journalistiek, dat zopas is gepubliceerd. Het jaarverslag geeft een overzicht van de verschillende activiteiten van de Raad. Ook de volledige tekst van de beslissingen is erin opgenomen.

De beslissingen van de Raad worden eveneens systematisch opgenomen op deze website. De tekst van het activiteitenverslag kan hieronder worden gedownload.