Forse stijging aantal klachten bij Raad voor de Journalistiek

In 2006 zijn er bij de Raad voor de Journalistiek vijftig procent meer klachten ingediend dan in 2005. In totaal kwamen er over het hele jaar 42 nieuwe klachten binnen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2006.

De Raad nam 17 maal een beslissing over een concrete zaak. Dat zijn tien uitspraken meer dan in 2005. Zowat voor de helft van de gevallen werd de klacht door de Raad gegrond bevonden.

Voorts werden in 2006 twee richtlijnen over journalistieke beroepsethiek uitgevaardigd: de richtlijn over financiële berichtgeving en de richtlijn over beeldbewerking en het gebruik van archiefbeelden.

De meeste klachten hadden betrekking op een journalistieke onzorgvuldigheid. Ook een beweerde aantasting van het privé-leven door de pers was een veel voorkomende klacht. Alle cijfergegevens over de werking van de Raad voor de Journalistiek in 2006 zijn terug te vinden in het jaarverslag, waarvan het activiteitenoverzicht op deze website is opgenomen.