Aanbevelingen voor berichtgeving over zelfdoding voorgesteld

Samen met de Vlaamse Vereniging van beroepsjournalisten VVJ en de Werkgroep Verder heeft de Raad voor de Journalistiek een reeks aanbevelingen opgesteld voor een verantwoorde berichtgeving over zelfdoding.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat media drempelverlagend werken voor mensen met suïcideneigingen. Bepaalde vormen van berichtgeving kunnen imitatiegedrag uitlokken. Daarnaast kan onnodige aandacht voor details en privégegevens ook aanvullend leed en stress veroorzaken voor de nabestaanden.

Aan journalisten wordt gevraagd tweemaal na te denken vooraleer ze berichten over een geval van zelfdoding. Aan de hand van een aantal tips (do's en dont's) wordt een handleiding aangereikt voor die denkoefening:
- Gebruik de term 'zelfdoding'
- Erken de complexiteit van zelfdoding
- Verstrek informatie over hulpverleningsmogelijkheden
- Zorg voor omkadering
- Respecteer de privacy
- Vermijd onnodige details
- Vermijd dramatisering
- Vermijd positieve bekrachtiging
- Wees extra voorzichtig bij berichtgeving over een bekend persoon

De aanbevelingen worden toegelicht in een folder 'Als journalist kan je levens redden', die u hieronder kunt downloaden.