Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Externe aanbevelingen

Het beroepsethische kader van de Raad voor de Journalistiek is vastgelegd in de Code. Dat is de tekst op basis waarvan de Raad het journalistieke handelen en klachten beoordeelt.

Een aantal organisaties doen daarnaast aanbevelingen voor berichtgeving rond specifieke thema's. Ze doen dat onder verschillende vormen en benamingen. Ter informatie en zonder exhaustief te zijn, worden er hieronder enkele opgesomd.