Externe aanbevelingen

Het beroepsethische kader van de Raad voor de Journalistiek is vastgelegd in de Code. Dat is de tekst op basis waarvan de Raad het journalistieke handelen en klachten beoordeelt.

Sommige organisaties doen daarnaast aanbevelingen voor berichtgeving rond specifieke thema's. Ze doen dat onder verschillende vormen en benamingen. Ter informatie en zonder exhaustief te zijn, worden er hieronder enkele opgesomd.