Yüksel t/ HBVL.be

Titel artikel website: Reizen naar Turkije. Meer dan 45.000 Turkse Belgen moeten straks in quarantaine.
Samenvatting uitspraak: Het artikel schrijft dat 45.000 Belgen van Turkse afkomst in de eerste jaarhelft, ondanks de coronamaatregelen maar dankzij hun dubbele nationaliteit, heen en weer naar Turkije zijn gereisd. Klagers noemen het artikel onjuist en stigmatiserend.
Wat waarheidsgetrouwheid betreft, kan de Raad niet uitmaken of het aantal van 45.000 klopt. Maar HBVL.be maakt volgens de Raad wel aannemelijk dat de journaliste de Turkse consul-generaal daarover heeft gecontacteerd en zijn verklaringen, via een tussenpersoon en tolk, getrouw heeft weergegeven. Dat het consulaat-generaal achteraf deze verklaringen loochent en zegt dat er geen cijfers beschikbaar zijn, betekent niet dat de journaliste niet correct of niet te goeder trouw gehandeld zou hebben.
De Raad is ook van oordeel dat er geen sprake is van stigmatisering. Het is geoorloofd en relevant om over het verband tussen de dubbele nationaliteit en de reisregels rond corona te berichten, en de weergave van de feiten is zakelijk en algemeen en niet beschuldigend ten aanzien van de Turkse of moslimgemeenschap. Hetzelfde geldt voor de foto’s met meerdere mensen, onder wie vrouwen met en zonder hoofddoek.

2021-02

Lees de uitspraak [pdf]