Ysebaert t/ Business AM

Titel artikel website: Voorzitter kiescomité Open Vld: ‘Uitstel kon in principe niet’.
Samenvatting uitspraak: Klager Clair Ysebaert was voorzitter van het kiescomité voor de voorzittersverkiezingen bij Open Vld. Die verkiezingen werden uitgesteld en Business AM schreef dat dit uitstel volgens het kiescomité van de partij eigenlijk onterecht was. Het artikel laat daarbij uitschijnen dat Ysebaert met de redactie van Business AM gesproken heeft, terwijl er geen gesprek geweest was. De citaten in het artikel komen uit een document dat Ysebaert als voorzitter van het kiescomité geschreven had. Business AM zegt dat het snel moest gaan en dat het in online journalistiek gangbaar is om eerst een korte versie met de essentie te publiceren en die vervolgens aan te vullen.

De Raad vindt tijdsdruk geen argument en noemt het journalistiek onzorgvuldig om te laten uitschijnen dat er een gesprek geweest is in plaats van te verwijzen naar het document. Verder legt de titel “Voorzitter kiescomité Open Vld: ‘Uitstel kon in principe niet’”  Ysebaert woorden in de mond die hij niet gezegd heeft en die ook niet in het geschreven document staan. Dat is niet waarheidsgetrouw. De redactie heeft de titel en het artikel later aangepast, maar deze latere aanpassingen nemen de initiële inbreuken niet weg. 

2020-29

Lees de uitspraak [pdf]