Verbeke t/ Humo & Humo.be

Titel artikel: Mauve malaise: diepe crisis bij Anderlecht. ‘Door Wouter Vandenhaute te hulp te roepen, heeft Marc Coucke het paard van Troje binnengehaald’.

Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over de malaise bij voetbalclub RSC Anderlecht, waarin niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute en de ontslagen CEO Peter Verbeke ter sprake komen. De journalist citeert een voormalig werknemer die zegt dat Verbeke riep en tierde en dat ze hem ‘le petit nazi’ en samen met Vandenhaute ‘les deux psychopathes’ noemden. De klacht is gegrond wat gebrek aan loyaal wederhoor betreft.

De klacht gaat in eerste instantie over het loyaal verlenen van wederhoor. De journalist heeft klager in de weken voor publicatie van zijn artikel een aantal keren gesproken, maar over een aantal specifieke aantijgingen en beschuldigingen die in zijn artikel aan bod komen heeft hij klager tot de avond voor publicatie niet gecontacteerd. Bovendien heeft de avond voor publicatie van het artikel niet de journalist, maar klager als eerste contact genomen. Tijdens dat gesprek zijn een aantal topics aan bod gekomen, onder meer ook de bemerkingen over de leiderschaps- en managementstijl van klager. Dat klager binnen RSC Anderlecht een ‘kleine nazi’ en ‘psychopaat’ zou worden genoemd, heeft de journalist daarbij niet voorgelegd. Met de omschrijvingen ‘petit nazi’ en ‘psychopaat’ brengt het artikel in dit geval ernstige beschuldigingen uit die de eer en goede naam van klager betreffen. Dat de journalist deze beschuldigingen niet heeft voorgelegd aan klager, strookt niet met artikel 20 en de bijhorende richtlijn uit de Code over loyaal wederhoor.

De versie van klager en de journalist over de waarheidsgetrouwheid van bepaalde passages in het artikel lopen uiteen of spreken elkaar tegen. De Raad kan er geen uitspraak over doen.

De klacht is gegrond wat gebrek aan loyaal wederhoor betreft.

2023-23

Lees de uitspraak [pdf]