Vanacker t/ Het Laatste Nieuws, HLN.be en Bartolomivis

Titel artikel: Levensverhaal Ivo Staes (52). Pas na 12 stielen en 5 vrouwen durfde hij kunstenaar zijn. 
Samenvatting uitspraak: In het kader van de wekelijkse rubriek Levensverhaal schetst het artikel een portret van de overleden kunstenaar Ivo Staes. Of dat portret waarheidsgetrouw is, kan de Raad niet beoordelen. Maar gezien de rouwperiode en de kwetsbare positie waarin klaagster zich bevond en gezien de conflictueuze familiale relaties vindt de Raad dat de journalist aan klaagster vooraf duidelijk had moeten communiceren dat het artikel niet zou verschijnen als zij geen interview wou geven. De journalist had het artikel ook voor publicatie aan klaagster moeten bezorgen zoals hij afgesproken had.

2017-02

Lees de uitspraak [pdf]