Van Roey t/ Nieuwsblad.be

Titel artikel: Met faillissement Kaddish uit Schoten verdwijnt oudste Vlaamse jeugdhuis: “En toch kunnen we hier nog iets moois van maken”.

Essentie uitspraak: Het artikel gaat over het faillissement van vzw Kaddish, een jeugdhuis in Schoten en het langst bestaande jeugdhuis van Vlaanderen. De journalist schrijft onder meer dat van de laatste bekende voorzitters, onder wie klager, al een tijd geen spoor meer was. Klager zegt dat het artikel zijn privacy schendt en feitelijk onnauwkeurig is. 
De journalist staaft de passage dat van klager al een tijd geen spoor meer was aan de hand van het ontslag van klager door de algemene vergadering van de vzw wegens plichtsverzuim en van getuigenissen van bestuurders volgens wie klager volledig had afgehaakt. Het is journalistiek geoorloofd en verantwoord om dit zo te verwoorden dat er van klager geen spoor meer was. Klager maakt niet aannemelijk dat dit in het kader van de berichtgeving over de vzw niet waarheidsgetrouw zou zijn.

Klager bekleedde als voorzitter van vzw Kaddish een publieke functie en is als zodanig in de periode van zijn voorzitterschap meermaals in de openbaarheid getreden. De passage in het artikel waar hij ter sprake komt, gaat niet over zijn privéleven maar over zijn gewezen voorzitterschap. In die context betekent de publicatie van zijn naam en voornaam geen schending van het privéleven.

2024 - 13

Lees de uitspraak [pdf]